" type="text/javascript"> te
Pellygata-72-4709
Pellygata-72-4709
Pellygata-72-4710
Pellygata-72-4710
Pellygata-72-4715
Pellygata-72-4715
Pellygata-72-4716
Pellygata-72-4716
Pellygata-72-4717
Pellygata-72-4717
Pellygata-72-4718
Pellygata-72-4718
Pellygata-72-4719
Pellygata-72-4719
Pellygata-72-4720
Pellygata-72-4720
Pellygata-72-4721
Pellygata-72-4721
Pellygata-72-4722
Pellygata-72-4722
Pellygata-72-4723
Pellygata-72-4723
Pellygata-72-4724
Pellygata-72-4724
Pellygata-72-4727
Pellygata-72-4727
Pellygata-72-4728
Pellygata-72-4728
Pellygata-72-4729
Pellygata-72-4729
Pellygata-72-4730
Pellygata-72-4730
Pellygata-72-4731
Pellygata-72-4731
Pellygata-72-4733
Pellygata-72-4733
Pellygata-72-4734
Pellygata-72-4734
Pellygata-72-4735
Pellygata-72-4735
Pellygata-72-4726
Pellygata-72-4726
Pellygata-72-4725
Pellygata-72-4725
Pellygata-72-4713
Pellygata-72-4713
Pellygata-72-4714
Pellygata-72-4714
Pellygata-72-4711
Pellygata-72-4711
Pellygata-72-4712
Pellygata-72-4712

Viken
Pellygata 72

Prisantydning
Kr 6 650 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1854
BTA 498m²
Tomteareal 612m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Pellygata 72

Eiendommen har et tiltalende uttrykk og en fin og hyggelig bakgård. 1.etasje er meget innbydende og tilpasset dagens leietaker. Videre har eiendommen en stor romslig leilighet i 2. etasje samt et frittstående bygg som er leid ut til et take-away spisested som serverer kyllingretter. Det er god handletrafikk i området.

Matrikkel

Gnr. 1 Bnr. 142 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i krysset Glengsgata/Pellygata meget sentralt i Sarpsborg sentrum. Det er meget kort avstand til gågaten, samt kort gåavstand til byens torg og alle byens fasiliteter. Få minutters gange til togstasjon og bussterminalen.

Nærområdet

Området består av både bolig og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fra Alvimkrysset på E6: Følg Torsbekkveien/Korsgata til Sarpsborg sentrum. Når man har Sarpsborg kirke på venstre side i en oppoverbakke tar man rett frem i Glengsgata. Kryss byens gågate (St. Marie gate) og ta første vei til høyre inn i Pellygata. Eiendommen ligger straks på høyre side.

Kort om eiendommen

Eiendommen har et tiltalende uttrykk og en fin og hyggelig bakgård. 1.etasje er meget innbydende og tilpasset dagens leietaker. Videre har eiendommen en stor romslig leilighet i 2. etasje samt et frittstående bygg som er leid ut til et take-away spisested som serverer kyllingretter. Det er god handletrafikk i området.

Type, eierform og byggeår

Kombinasjonsbygget er oppført på midten av 1850-tallet, men sidebygningen ble oppført på slutten av 1950-tallet. Carport ble oppført i 1993.

Byggemåte

Bolig- og forretningsbygg:

Ringmuren er opprinnelig oppført av granittblokker fundamentert på leiregrunn. Det ser ut for at det senere har blitt støpt ringmur under deler av huset. Tidspunkt og eventuell årsak til dette er ikke kjent. Det er kjeller under deler av huset. Eventuell krypkjeller er ikke besiktiget på grunn av manglende adkomstmuligheter. Det finnes setninger og skjevheter i ringmuren.

Alder, utførelse og tilstand på eventuell drenering rundt bebyggelsen er ikke kjent.

I kjelleren er det støpt gulv på stedlige masser. Det finnes sprekker og setninger i det støpte gulvet i kjelleren.

Ytterveggene er opprinnelig oppført av laftet tømmer. Det må kunne forventes at det tidligere har blitt foretatt utbedringer og endringer på veggene. Det finnes setninger og skjevheter i veggkonstruksjonene, og man må også forvente å kunne avdekke skjulte feil og mangler ved eventuelle arbeider med konstruksjonene.

Yttertaket er oppført som en sperrekonstruksjon med langsgående bukker og hanebjelke, og det er under- og påligger som undertak. Store deler av takkonstruksjonen er ikke besiktiget på grunn av manglende adkomstmuligheter. Omfang av eventuell isolering/etterisolering er ikke kjent.
Taket er tekket med enkeltkrummet sementstein, av noe eldre dato. Deler av taket er tilgrodd med mose.

Vinduene har i hovedsak karm og ramme i tre, med tolags isolerglass.
Alle vinduer uten de store i butikklokalet ble byttet i løpet av 2018-2019.
I leiligheten i andre etasje finnes det to stk Velux takvinduer av nyere dato.

Sidebygning:

Bygningen er fundamentert på pilarer på leiregrunn..

Ytterveggene er oppført av 4" bindingsverk antatt isolert med 10 cm mineralull.

Yttertaket er en sperrekonstruksjon med ensidig svakt fall. Takkonstruksjonen er ikke nærmere besiktiget på grunn av manglende adkomstmuligheter.
Taket er tekket med papp.
På sikt må det forventes behov for normalt periodisk vedlikehold og oppgraderinger, med hensyn til alder og forventet normal
levetid. Bordtakbeslag er slitt.

Vinduene er med karm og ramme i tre, med 2-lags glass.

Carport:

Oppført i trekonstruksjoner på støpte fundamenter. Taket er tekket med papp, og det er gruset gulv.
Bygningen har en enkel standard, og det må kunne forventes behov for normalt periodisk vedlikehold.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra verditakst utført av Pål-Henning Degnes.

Innhold

Bolig- og forretningsbygg:

Kjeller:
Trappegang, gang, bad med wc og dusjhjørne, samt diverse kjellerrom.

1. etasje:
Frisørsalong med tilhørende behandlingsrom, pauserom/spiserom, toalett med wc og servant.
Entre og trappegang til 2. etasje, toalett til leiligheten med wc og servant, sideinngang/trappegang til 2. etasje.

2. etasje:
Leilighet med trappegang, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom, bad med wc, servant og dusjkabinett, lagerrom og sideinngang.

Sidebygning:

Gatekjøkken med tilhørende bakrom, toalett med WC og servant.
Innvendig takhøyde i sidebygningen er ca. 2,20 meter.

Areal

Bolig- og forretningsbygg: 398 kvm BTA.
Sidebygning: 61 kvm BTA.
Carport: 39 kvm BTA

Standard

Bolig- og forretningsbygget har blitt bygget om og ominnredet i flere perioder og det har blitt foretatt påkostninger og oppgraderinger over tid. På bakgrunn av bygningens alder må det dog forventes behov for ytterligere oppgraderinger og vedlikehold både utvendig og innvendig. Det samme gjelder for sidebygningen.

På kjøkkenet i leiligheten i andre etasje er det en innredning med profilerte fronter og laminerte benkeplater. Det er integrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
På spiserommet i første etasje er det en enkel innredning med finerte fronter og laminerte benkeplater. Det faste inventaret har blitt fornyet over tid, og har normal slitasje med hensyn til alder.

På baderommet i leiligheten i andre etasje er det WC, servant og dusjkabinett. I første etasje er det to toaletter med WC og servant. Det er ett til næringslokalene og ett i entreen til andre etasje.
I kjelleren finnes det et eldre baderom med WC og dusj. Dette baderommet har en eldre, enkel standard, og er ikke i bruk.
På toalettet i sidebygningen er det WC og servant.

I kjelleren er det plassert tre varmtvannsberedere. Det er en bereder på 300 liter, og to beredere på 200 liter.

Det er installert en varmtvannsbereder på 200 liter, som er plassert på det ene bakrommet i sidebygningen.

Deler av innvendig røropplegg har blitt skiftet ut og lagt nytt i senere år.

Sanitærutstyret har i stor grad blitt fornyet over tid, og har alt vesentlig normal slitasje med hensyn til alder. På sikt må det kunne forventes behov for normalt periodisk vedlikehold og oppgraderinger, med hensyn til alder og forventet normal levetid og brukstid.

Det er separate elektriske anlegg for næringsdelen i første etasje, og leiligheten i andre etasje. Anlegget har dels en eldre standard, og har dels blitt oppgradert over tid. Det er kurser dels med skrusikringer, og dels med automatsikringer, som er fordelt på flere sikringsskap.
Det elektriske anlegget i sidebygningen har blitt oppgradert og fornyet over tid. Det er 3 x 80 A hovedsikringer, overspenningsvern og 16 kurser med automatsikringer med jordfeilbrytere.

Innvendige overflater i bolig- og forretningsbygg:
På gulvene er det i hovedsak belegg, og parkett. På veggene er det i hovedsak malte overflater og tapet. I himlingene er det i hovedsak malte overflater.

Innvending overflater i sidebygningen:
På gulvene er det fliser og belegg. På veggene er det malte overflater, panelplater og fliser. I himlingene er det malte overflater.

Oppvarming

Elektriske panelovner i flere rom og det er 2 varmepumper i næringsdelen i 1. etasje, samt 1 varmepumpe i 2. etasje. I 1. etasje er det også oppført en peis i teglstein med støpejerninnsats.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.

Annet

Alt i alt en eiendommen med spennende beliggenhet og muligheter for fremtiden. Området blir ansett som et av de hyggeligste i Sarpsborg sentrum.

Areal og eierform

612 kvm. Eiet tomt.
Det gjøres oppmerksom på at tomten strekker seg helt inntil nabobygget (Pellygata 70). Det er dog satt opp et gjerde noen meter fra Pellygata 70 og eier av dette bygget benytter dette arealet som inngang til sitt bygg via denne "slusen". De mener å ha dette på hevd fra langt tilbake i tid. Det er ingen skriftlige eller tinglyste avtaler om dette. Dagens eier av Pellygata 72 har ikke gjort noen innvendiger mot denne løsningen.

Tomt og hage

Tomten er flat og delvis inngjerdet. Pent opparbeidet med grøntarealer som gressplen og prydbusker. Gruset gårdsplass.

Parkering

Det er en carport, samt plass til flere enheter på gårdsplassen.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i uregulert område og omhandles av Kommunedelplan sentrum 2019-2031.
Megler besitter kopi av denne planen.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
- ingen heftelser registrert.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattester på eiendommene datert henholdsvis 04.01.1968 og 10.01.1975. Megler besitter kopi av disse.

Prisantydning

Kr. 6 650 000,-

Beregnet totalkostnad

6 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
166 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 650 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

167 592,- (Omkostninger totalt)

6 817 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter for 2020 er prognosert til 64 697,40 fordelt over 4 terminer.
Eiendomsskatt næring utgjør kr 17 368,- av dette beløpet.
Eiendomsskatt bolig utgjør kr 5 371,05 av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen har pt 3 leieforhold på tilsammen kr 561.600,-, konf megler for kopi av leiekontraktene.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 18.01.2021 11:01. Saksnr. 17-21-0002