" type="text/javascript"> te
Drone oversiktsbilde
Drone oversiktsbilde
Drone oversiktsbilde 2
Drone oversiktsbilde 2
Oversiktsbilde bakkeplan
Oversiktsbilde bakkeplan
Inngangsparti front ute
Inngangsparti front ute
Inngangsparti inne - Resepsjon
Inngangsparti inne - Resepsjon
Kontor 1. etasje
Kontor 1. etasje
Kontor 1. etasje
Kontor 1. etasje
1.etasje, prøve kjøkken
1.etasje, prøve kjøkken
Kontor, 2. etasje
Kontor, 2. etasje
Kontor, 2. etasje
Kontor, 2. etasje
Møterom, 2. etasje
Møterom, 2. etasje
Torvlia-2-21
Torvlia-2-21
Kantine
Kantine
Kantine
Kantine
Kantine
Kantine
Torvlia-2-18
Torvlia-2-18
Garderobe
Garderobe
Torvlia-2-30
Torvlia-2-30
Torvlia-2-32
Torvlia-2-32
Torvlia-2-29
Torvlia-2-29
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone
Drone

Viken
Torvlia 2

Prisantydning
Kr 16 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1997
BTA 2108m²
Tomteareal 5 615m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Torvlia 2

Matrikkel

Gnr. 1050 Bnr. 204 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Kampenes næringsområde på Borgenhaugen/Hevingen, ca. 8 km fra Sarpsborg sentrum.

Eiendommen ligger bare noen par hundre meter fra Fv 111, og det er forholdsvis kort vei til E6 (ca. 6 km).

Videre er det kort vei til Hevingen med fine boligområder, golfbane mm.

Det er et spennende område som stadig er under utvikling både innenfor bolig og næring.

Nærområdet

Nærområdet består hovedsakelig av næringsvirksomhet.

Adkomst

Fra Oslo: Ta av E6 første avkjøring etter Sandesund bro. Følg skilt mot Rakkestad og følg Fv 111 til avkjøring til Kampenes næringsområde kommer på venstre side. Ta til venstre og følg veien inn på industriområdet. Hold til høyre inn på Torvlia og eiendommen ligger straks på venstre side.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg. selveier, som er oppført i 1997 og tilbygget i 2010.

Byggemåte

Bygget er oppført på antatt oppukket grunn og har sålefundamenter av betong.
Ringmur i randisolert betong eller tilsvarende. Støpt stabil og god betongplate mot mark.
Tradisjonelt stålbygg med isolerte vegger og med gitterdragere i stål, opplektet, isolert og tekket med Zarnafil på yttertaket.
Vinduer med karmer og rammer i aluminium og isolerglass.
Tilbygget er uisolert og har asfaltgulv mot grunnet.

Opplysninger om byggemåte er hentet fra verditakst utført av Terje Westby.

Innhold

Næringsbygg over 2 etasjer som inneholder:

1. etasje:
Vestibyle/trapperom, kontorer, prøvekjøkken, laboratorium, lager, wc, bøttekott, mellomgang, mellomlagerproduksjon, kaldtlager, varmtlager, teknisk rom, 2 stk garderober med dusj og wc, rekvisitalager.

2. etasje:
Trapperom, mellomgang, 6 kontorer, kantine med kjøkken, møterom, arkivrom, bøttekott, wc, rekvisitalager, teknisk rom.

Areal

Totalt 2 108 kvm BTA fordelt over 2 etasjer.
1. etasje: 1 830 kvm BTA.
2. etasje: 278 kvm BTA.

Standard

Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt og i god stand. Lokalene er skreddersydd dagens drift, men kan tilpasses nær sagt hva som helst.

Det er blant annet nytt epoxy belegg i en av hallene, ny Zarnafil taktekke, nye fronter på kjøkken i kantine og det er nytt brannanlegg.

Innvendig takhøyde på hele 6 meter i deler av bygget og det er leddport i god høyde.

Kontordelen fremstår med gode og spennende løsninger.

Gulver med epoxy, vinyl og fliser.
Fliser, belagte plater og malte vegger.
Malte himlinger og takkassetter.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via luftutkastere, samt veggmonterte radiatorer i kontordelen.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest.
Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m².
Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.
For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.
Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

5 615,6 kvm eiet tomt.

Tomt og parkering

Tomten er flat og er opparbeidet med asfaltert dekke i fremkant og deler av nordsiden, som er beregnet for tyngre kjøretøy.
Godt med parkeringsplasser, også med ladestasjoner.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kampenes industriområde Bredmyra.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Eiendommen berøres også av kommuneplanens arealdel 2015-2026.

Eiendommen ligger innenfor planområdet som ble varslet i forbindelse med oppstart av kommunedelplan hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, Østfoldbanene.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- ingen heftelser eller rettigheter registrert.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Prisantydning

Kr. 16 000 000,-

Beregnet totalkostnad

16 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
400 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 000 000,-))

401 342,- (Omkostninger totalt)

16 401 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter for 2020 var kr 111 503,13. Eiendomsskatt næring utgjorde kr 99 684,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is", men uten evnt avbildet produksjon/lagerutstyr/kontorutstyr etc.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 22.02.2021 08:41. Saksnr. 17-21-0004