" type="text/javascript"> te
Nye-Tindlundvei-22-10
Nye-Tindlundvei-22-10
Nye-Tindlundvei-22-12
Nye-Tindlundvei-22-12
Nye-Tindlundvei-22-2
Nye-Tindlundvei-22-2
Nye-Tindlundvei-22-3
Nye-Tindlundvei-22-3
Nye-Tindlundvei-22-1
Nye-Tindlundvei-22-1
Nye-Tindlundvei-22-4
Nye-Tindlundvei-22-4
Nye-Tindlundvei-22-6
Nye-Tindlundvei-22-6
Nye-Tindlundvei-22-8
Nye-Tindlundvei-22-8
Nye-Tindlundvei-22-9
Nye-Tindlundvei-22-9
Nye-Tindlundvei-22-7
Nye-Tindlundvei-22-7
Nye-Tindlundvei-22-5
Nye-Tindlundvei-22-5
Nye-Tindlundvei-22-11
Nye-Tindlundvei-22-11

Viken
Nye Tindlundvei 22 A

Prisantydning
Kr 2 800 000

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 1967
BTA 200m²
Tomteareal 821m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Nye Tindlundvei 22 A

Oversiktlig eiendom med god og enkel adkomst. Eiendommen har de senere årene vært benyttet som et større gatekjøkken/pizzautsalg med sitteplasser. Det kan tenkes at eiendommen kan være et ombyggingsprosjekt til boligformål om det skulle være av interesse. Dette må evt. sjekkes ut med byggesak i Sarpsborg kommune av den som er interessert.

Matrikkel

Gnr. 2078 Bnr. 94 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Nye Tindlundvei i et hyggelig nabolag. Sentral beliggenhet med kort vei til Tindlund barne- og ungdomsskole, barnehage og butikksentra med de fleste nødvendige fasiliteter på Greåker. Begrenset fart med fartsdumper i Nye Tindlundvei gjør området støysvakt. Enkel adkomst til E6 og kjøpesentre. Kort avstand til busstopp med meget god kollektiv kommunikasjon både til Sarpsborg og Fredrikstad.

Adkomst

Kjør Fv 109 fra Sarpsborg mot Fredrikstad og ta inn Nye Tindlund vei, ved Tindlund barne- og ungdomsskole. Eiendommen ligger deretter på høyre side etter ca. 300 meter.

Kort om eiendommen

Oversiktlig eiendom med god og enkel adkomst. Eiendommen har de senere årene vært benyttet som et større gatekjøkken/pizzautsalg med sitteplasser. Det kan tenkes at eiendommen kan være et ombyggingsprosjekt til boligformål om det skulle være av interesse. Dette må evt. sjekkes ut med byggesak i Sarpsborg kommune av den som er interessert.

Type, eierform og byggeår

Forretning Selveier, oppført i 1967

Innhold

1. etasje: Servering, kjøkken og WC.
U. etasje: Trapperom, diverse lager, WC og kontor.

Inventar - utstyr

Det medfølger godt med kjøkkenutstyr, som separat har en stor verdi, det kan nevnes:
Ventilasjon/avtrekk, pizzaovn, gyros grill, frityrkoker, kjølebenk, 3 dørs kjølebenk/skap, kasseapparat, oppvaskmaskin, grønnsakskutter, oppvaskbenk. Utover dette så følger det med diverse kjøleskap mm.
Samlet pris på det som er ramset er stipulert til ca. kr 200.000,-. En mer detaljert liste kan fås av megler.

Areal

Totalt bruttoareal: 200 kvm.

Standard

Eiendommen har relativt enkel standard. Etter avhold takst er eiendommen noe oppusset og har blant annet 3 nye sikkerhetsglass i front av bygget, samt at det er 2 nyoppussede rom i kjelleren.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.

Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

Annet

I forhold til regulering så bør eiendommen kunne utvikles til et boligprosjekt. Dette må dog sjekkes ytterligere av potensielle interessenter, både i forhold til omfang og muligheter. Man oppfordres til å ta kontakt med Sarpsborg kommune i den sammenheng.

Areal og eierform

821 kvm. Eiet tomt.

Tomt og hage

Flat tomt opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser.

Parkering

Biloppstilling på tomten.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: RV 109 - Storveien (kartblad a,b,c,d).

Kommuneplanens arealdel 2015-2026.

Reguleringsplan under arbeid: Fv. 109 Alvim-Rolvsøysund bru.

Eiendommen ligger innenfor et aktsomhetsområde med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- dok 302953, datert 25.03.1981 - Bestemmelse om bebyggelse.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiv.

Prisantydning

Kr. 2 800 000,-

Beregnet totalkostnad

2 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

71 342,- (Omkostninger totalt)

2 871 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Årsprognose 2021 er kr 15 849,14.
Eiendomsskatt næring utgjør kr 10 452,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Leieforhold

Eiendommen selges ledig for kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.
Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.
Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.03.2021 12:01. Saksnr. 17-21-0012