" type="text/javascript"> te
028-Bruket-35
028-Bruket-35
025-Bruket-35
025-Bruket-35
022-Bruket-35
022-Bruket-35
024-Bruket-35
024-Bruket-35
Felles oppgang
Felles oppgang
Resepsjon
Resepsjon
01Fasade_24
01Fasade_24
01Fasade_12
01Fasade_12
01Fasade_13
01Fasade_13
01Fasade_14
01Fasade_14
01Fasade_15
01Fasade_15
01Fasade_16
01Fasade_16
01Fasade_17
01Fasade_17
01Fasade_18
01Fasade_18
01Fasade_2
01Fasade_2
01Fasade_22
01Fasade_22
01Fasade_25
01Fasade_25
01Fasade_26
01Fasade_26
01Fasade_27
01Fasade_27
01Fasade_28
01Fasade_28
01Fasade_3
01Fasade_3
01Fasade_4
01Fasade_4
01Fasade_5
01Fasade_5
01Fasade_6
01Fasade_6
01Fasade_7
01Fasade_7
01Fasade_8
01Fasade_8
01Fasade_9
01Fasade_9

Viken
Bruket 35

Prisantydning
Kr 9 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Kontorlokale
Byggeår 2010
BTA 1277m²
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Bruket 35

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Gressvik Bruk med panoramautsikt mot elven. Beliggenheten er ca. 500 meter sydøst for Gressvik sentrum, inntil elven. Gode lys og solforhold samt vid utsikt mot Fredrikstad og Kråkerøy.
Offentlig kommunikasjon som buss og byferge i umiddelbar nærhet.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et område med både boliger og næringsvirksomhet. Har vært / er stor byggeaktivitet i området på boligsiden.
På Bruket ligger blant annet Klemsdal Båt, Gressvik Marina, Yanmar, m.m. Eiendommen er "nabo" til Sleipners planlagte utbyggingsprosjekt som det forventes betydelige synergieffekter av for hele Gressvik-området.

Adkomst

Ta av fra Fv 110 / rundkjøringen Ørebekk. Følg Storveien ca. 2 km og ta ned til Venstre i Hans Eriksens vei. Ta til høyre i bunn av bakken og eiendommen er beliggende på venstre side etter ca. 150 meter.
Eiendommen ligger ca. 2 - 300 m fra anløpet til Byfergene. Byfergene er gratis.

Viktig informasjon

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Utsikten Bruket AS, org nr 913851145, som igjen er eier og hjemmelshaver av Eiendommen.

Innhold

Seksjonen utgjør hele 2. etasje i bygget, og ligger over Pluss Onsøy Squash og treningssenter og inneholder 29 kontorer, 16 behandlingsrom/møterom, spiserom med utsikt, resepsjon, teknisk rom, dame, herre- og handicaptoalett.
Seksjonen ble opprinnelig designet som et helsesenter med vann og avløp på alle kontorer. Pr i dag er noe av lokalene utleid. Totalt kr 193.500,- eks mva.
Kun ca. 140 kvm inkl fellesarealer er utleid, så potensiale er stort!

Areal

Kontorer fra 16 kvm og oppover. Lokalene er lagt opp til at man kan leie ut enkeltvis evt med små endringer dele av slik at potensielle leietakere kan leie større områder delt av med dør.

Standard

Eiendommen fremstår som fine og har innovative tekniske løsninger som bidrar til å skape et godt inneklima og som sparer bygget og miljøet for utgifter knyttet til energi og vedlikehold.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Parkering

Seksjonen har tinglyst rett til parkering på asfaltert plass foran hovedinngangen til bygget avgrenset til endel tildelte plasser langs veggen.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Gressvik bruk og Lenafjellet.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Fredrikstad kommune.

Prisantydning

Kr. 9 000 000,- Prisen som er oppgitt er for seksjonen i selskapet hensyntatt evt. skatteulempe el.

Beregnet totalkostnad

9 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

757,- (Omkostninger totalt)

9 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tilkommer ikke dok.avgift om eiendomsselskapet selges.

Kommunale avgifter

Årsbeløp for kommunale avgifter er kr. 88 343,-
Eiendomsskatt utgjør kr. 67 823,- av dette beløpet.

Det er vannmåler på eiendommen. Oppgitte sum for kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av forbruk. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Dok. 305478, datert 15.11.1973: Bestemmelse om trafostasjon/kiosk.
- Dok. 305673, datert 27.11.1973: Bestemmelse om høyspendt jordkabel.
- Dok. 11233, datert 31.10.1995: Bestemmelse om adkomstrett mm.
- Dok. 511917, datert 30.06.2011: Bestemmelse om fiberoptisk kabel.
- Dok. 789158, datert 20.10.2009: Seksjonering.
- Dok. 1097917, datert 12.12.2014: Endring av formål/brøk.
I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.
Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 01.07.2021 10:21. Saksnr. 17-21-0022