" type="text/javascript"> te
Greåkerveien 129 front
Greåkerveien 129 front
Greåkerveien 129 front
Greåkerveien 129 front
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129 - Kantine
Greåkerveien 129 - Kantine
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien 129
Greåkerveien-129-14
Greåkerveien-129-14
Greåkerveien-129-15
Greåkerveien-129-15
Greåkerveien-129-16
Greåkerveien-129-16
Greåkerveien-129-17
Greåkerveien-129-17
Greåkerveien-129-18
Greåkerveien-129-18
Greåkerveien-129-20
Greåkerveien-129-20
Greåkerveien-129-21
Greåkerveien-129-21
Greåkerveien-129-22
Greåkerveien-129-22
Greåkerveien-129-23
Greåkerveien-129-23
Greåkerveien-129-24
Greåkerveien-129-24
Greåkerveien-129-25
Greåkerveien-129-25
Greåkerveien-129-28
Greåkerveien-129-28
Greåkerveien-129-30
Greåkerveien-129-30
Greåkerveien-129-4
Greåkerveien-129-4
Greåkerveien-129-5
Greåkerveien-129-5
Greåkerveien-129-9
Greåkerveien-129-9

Viken
Greåkerveien 129

Prisantydning
Kr 9 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1913
BTA 1643m²
Tomteareal 2 107m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Greåkerveien 129

Matrikkel

Gnr. 2075 Bnr. 361 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger langs Greåkerveien i det som tidligere var det originale sentrale Greåker vis a vis Greåker stasjon som er nedlagt. Avstanden til Fv 109 som forbinder byene Fredrikstad og Sarpsborg er meget kort.

Adkomst

Fra Oslo: kjør E6, ta av ved avkjøring 6 - Alvimkrysset, rett før sannesund bru. Ta til høyre i første rundkjøring og til venstre i neste, over jernbanebroen mot sentrum. Ta deretter første vei til høyre og deretter høyre igjen mot Greåker. Følg veien, eiendommen ligger på venstre rett før man ankommer Greåker sentrum. Man kan også enkelt nå eiendommen ved følge Fv 109 mot Fredrikstad, for deretter å kjøre av mot Greåker.

Viktig informasjon

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Greåkerveien 129 AS, org nr 916993943, som igjen er eier og hjemmelshaver av eiendommen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg oppført i 1913 - senere påbygget og modernisert. Tilbygget er fra ca 1965.

Byggemåte

Sålefundamenter av betong/stein. Ringmur i betong og noe gråsteinsblokker. En kombinasjon av trebjelkelag og støpte dekker. Yttervegger har teglstein. Saltak i tre tekket med profilerte stålplater.
Opplysninger er hentet fra takst utført av Terje Westby.

Innhold

Bygget har pr. i dag følgende planløsning:

1. etasje:
Resepsjon, trapperom, ganger, tidligere labratorie, kontorer og garderobe/våtrom.

2. etasje (innskutt):
Trapperom, møterom, kontorer og wc.


2. etasje:
Trapperom, ganger, mellomganger, kontorer, kantine med kjøkken og garderobe/våtrom.

3. etasje (loft):
Trapperom, rom tilpasset musikkundervisning, minikjøkken og våtrom.

Areal

Totalt 1 643 kvm BTA.

Oppvarming

Oppvarming med luft-luft varmepumper, samt elektriske panelovner.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

2107 kvm. Fellestomt

Tomt og hage

Tomten er flat og opparbeidet med asfaltert dekke.

Parkering

Biloppstillingsmuligheter for mange enheter på begge sider av bygget.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Greåker industriområde.

Eiendommen ligger helt eller delvis innenfor et område med mulighet for marin leire, og grunnen kan derfor bestå av løsmasser, herunder kvikkleire. Kommunens aktsomhetskart er imidlertid svært grovmasket.

Eiendommen ligger innenfor et område hvor det pågår reguleringsarbeid. Se plananalysen for mer informasjon. IC dobbeltspor - plan under arbeid: KDP InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg. For ytterligere informasjon kontaktes Bane NOR.
Fv. 109 Alvim - Rolvsøysund bru - plan under arbeid: Detaljreguleringsplan for Fv. 109 Alvim - Rolvsøysund bru.

Megler besitter kopi av reguleringsplaner med bestemmelser. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

- Dok. 352, datert 14.01.2003: Bestemmelse iflg. skjøte.
- Dok. 790040, datert 01.09.2016: Bestemmelse om adkomstrett, vei, vann/kloakk.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Prisantydning

Kr. 9 000 000,-

Beregnet totalkostnad

9 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

757,- (Omkostninger totalt)

9 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tilkommer ikke dok.avgift om eiendomsselskapet selges

Kommunale avgifter

Prognose kommunale avgifter for inneværende år er kr 26 663,- Dette beløpet utgjør eiendomsskatt.

Leieforhold

Informasjon vedrørende leieforhold og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Pr i dag foreligger det flere utleiekontrakter på bygget som genererer inntekt..
Total leieinntekter på ca kr 700.000,- Last ned prospektet for mer info.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak / Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 11.06.2021 10:21. Saksnr. 17-21-0026