" type="text/javascript"> te
Image2_000
Image2_000
Image3_000
Image3_000
Image4_000
Image4_000
0001
0001
HB2
HB2
0001
0001
0002
0002

Viken
Høstbakken 11

Prisantydning
Kr 990 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Lager
Byggeår 2021
BTA 72m²
Tomteareal 19 373m² (Festet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Høstbakken 11

På Høstbakken planlegges det 4 nye bygg med lagerseksjoner til salgs for næringsdrivende og privatpersoner. Her kan man kjøpe lager fra 72 kvm til 1712 kvm.

Byggene har planløsning på lagerseksjoner iht. vedlagte plan- og fasadetegninger. Lokalene vil ha god standard i materialvalg og overflater, er lett tilgjengelige via kjøreport og gangdør til hver seksjon.
Stor tomt med manøvreringsareal og god parkeringsdekning foran de enkelte kjøreportene.
Bygget vil bli seksjonert innen overtagelse og hver seksjon vil bli tildelt eget seksjonsnummer som overskjøtes til kjøper.

Elektriske leddheiseporter kjøreporter med ca. 4 meter bredde i tillegg til sidedør for enkel adkomst.
Kjøreportene har vinduer for innslipp av dagslys. Mulighet for å montere mesanin for arealutnyttelse i høyden, kontor el.
Opplegg for vann/avløp og elektrisk anlegg med takbelysning.

Eier/leietaker står fritt til innvendig bruk forutsatt at det er i tråd med reguleringen for eiendommen og byggets formål.

Lagerseksjoner i varierende størrelser fra 72 til 1712 kvm. Det er mulig med kjøp av flere seksjoner og evt. åpne opp mellom disse ved større arealbehov.

Priser fra kr 990 000,- I kjøpesummen er merverdiavgift for bygg innbefattet og MVA medfølger som justeringsrett for kjøper og er fradragsberettiget for MVA-pliktig eier.
Mva utgjør ca. 17% av kjøpesum.

Pris for 144 kvm = 1 899 000

2,5% dokumentavgift av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- og evt. panterett til bank kr. 585,- kommer tillegg for kjøper.


De estimerte felleskostnadene/eierkostnadene til sameiet vil beløpe seg til ca. 65-75 kr pr kvm pr år eks mva.
Dette er kun et estimatet basert på: Tomteleie: 30kr per m2 (denne er fast), forsikring, forretningsførsel, vei/vintervedlikehold og vedlikeholdsfond bygg.
Dette er basert på erfaringstall av felles- og eierkostnader fra nåværende nabo-eiendom.


Enkelte avvik kan forekomme av praktiske årsaker.

Kontakt megler for ytterligere informasjon og kjøp.

Matrikkel

Gnr. 163 Bnr. 11 i Halden kommune

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Sommerro i Tistedal. Området består av både bolig- og næringsvirksomhet. God kommunikasjon til E6, Sverige og det sentrale østlandsområdet.

Adkomst

Fra E6: ta av på avkjøring 2: Svinesundparken krysset og følg Fv 21 retning Halden i ca. 8 km. Ta til høyre i T-kryss skiltet mot sentrum/Fredriksten. Kjør rett frem i rundkjøringen og over bruen og hold venstre på Fv 21 Tistedalsveien og følg denne ca. 3 km. Ta til høyre inn Fv 103 Georg Feydts gate (Skiltet mot Øberg) og følg denne ca. 1,8 km. Tå så til høyre inn Høstbakken og følg denne ca. 300 meter og eiendommen er beliggende på høyre side.

Kort om eiendommen

På Høstbakken planlegges det 4 nye bygg med lagerseksjoner til salgs for næringsdrivende og privatpersoner. Her kan man kjøpe lager fra 72 kvm til 1712 kvm.

Byggene har planløsning på lagerseksjoner iht. vedlagte plan- og fasadetegninger. Lokalene vil ha god standard i materialvalg og overflater, er lett tilgjengelige via kjøreport og gangdør til hver seksjon.
Stor tomt med manøvreringsareal og god parkeringsdekning foran de enkelte kjøreportene.
Bygget vil bli seksjonert innen overtagelse og hver seksjon vil bli tildelt eget seksjonsnummer som overskjøtes til kjøper.

Elektriske leddheiseporter kjøreporter med ca. 4 meter bredde i tillegg til sidedør for enkel adkomst.
Kjøreportene har vinduer for innslipp av dagslys. Mulighet for å montere mesanin for arealutnyttelse i høyden, kontor el.
Opplegg for vann/avløp og elektrisk anlegg med takbelysning.

Eier/leietaker står fritt til innvendig bruk forutsatt at det er i tråd med reguleringen for eiendommen og byggets formål.

Lagerseksjoner i varierende størrelser fra 72 til 1712 kvm. Det er mulig med kjøp av flere seksjoner og evt. åpne opp mellom disse ved større arealbehov.

Priser fra kr 990 000,- I kjøpesummen er merverdiavgift for bygg innbefattet og MVA medfølger som justeringsrett for kjøper og er fradragsberettiget for MVA-pliktig eier.
Mva utgjør ca. 17% av kjøpesum.

Pris for 144 kvm = 1 899 000

2,5% dokumentavgift av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- og evt. panterett til bank kr. 585,- kommer tillegg for kjøper.


De estimerte felleskostnadene/eierkostnadene til sameiet vil beløpe seg til ca. 65-75 kr pr kvm pr år eks mva.
Dette er kun et estimatet basert på: Tomteleie: 30kr per m2 (denne er fast), forsikring, forretningsførsel, vei/vintervedlikehold og vedlikeholdsfond bygg.
Dette er basert på erfaringstall av felles- og eierkostnader fra nåværende nabo-eiendom.


Enkelte avvik kan forekomme av praktiske årsaker.

Kontakt megler for ytterligere informasjon og kjøp.

Type, eierform og byggeår

Lager Eierseksjon, oppført i 2021

Innhold

Lagerseksjoner i størrelser fra 72kvm. tilbys iht. prisliste.

Eier/leietaker står fritt til innvendig bruk forutsatt at det er i tråd med reguleringen for eiendommen og byggets formål.

Areal

fra 72 BTA

Standard

Byggene er under planlegging med planløsning på lagerseksjoner, vedlagte plan- og fasadetegninger. Lokalene vil ha god standard i materialvalg og overflater, er lett tilgjengelige via kjøreport og dør til hver seksjon.
Stor tomt med manøvreringsareal og god parkeringsdekning foran de enkelte kjøreportene.
Innvendig fri høyde til takplater er på det laveste 4,4 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Gulvoverflate er stålglattet betongdekke som overflatebehandles med klar støvbinding.

Avløp i gulv:
Leveres et oppstikk for avløp i hver seksjon.

Tilkobling vann til lagerseksjon:
Klargjort for vann med vannledning fra felles teknisk rom frem til seksjonen.
Det leveres oppstikk til sluk og vann til hver seksjon. Intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg

Yttervegger:
Fasade av sandwich veggelementer med U-verdi 0,18Wm²K, og standard pynteriller for maks 6m spenn og modulmål 1100mm. Elementene har polyesterbelegg utvendig og innvendig.

Innervegger
Innvendige delevegger av sandwichpaneler, vertikalt montert med polyesterbelegg på begge sider. Det er ikke medregnet åpninger i innervegg.

Takkonstruksjon:
Utføres av selvbærende galvaniserte TRP-plater lagt i kontinuitetssystem for opplagsbredder over 160mm, og 6m spenn. Taket er beregnet festet med skudd/spiker.
Det er forutsatt snølaster på 3 kN/m² med tillatt maksimal deformasjon på L/200.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det vil være synlige gjennomgående skruer i himling

Garasjeport;
Her leveres det leddheiseporter med b x h 4000 x 4500mm. Med frikoblingssnor for manuell åpning/nødåpning av port. Vinduer full vision i 3 panel, og sikkerhet i bunnlist.
Portene er klargjort for fjernstyring, hvor kunde evnt. kan kjøpe håndsender, eller radiokort som tilvalg.

Elkraftarbeider:
Spesifikasjoner pr bygg

" Hovedtavle i teknisk rom- 350A med målerfelter pr avdeling
" Underfordeling i hver seksjon
" Stikk for port, beregnet plassering i ståhøyde
" >Bryter for taklys i hver seksjon
" 4 stk takarmaturer i store seksjoner
" 2 stk. takarmaturer i små seksjoner
" Rør i såle lagerbygg
" Fremføring av stigerkabler
" Punkt for utelys inklusive lyskaster
" Ringjord
" Stikk i teknisk rom
" Lys i tak teknisk rom
" Rør for fiberkabel fra teknisk rom til hver seksjon

Brannvarsling;
" Røykdetektor i lagerseksjoner med sokkel sirene
" Manuell melder i hvert lagerseksjon
" Sentral plassert i teknisk rom
" O-planer
" Alarmsender

Nødlys
" Markeringslys over dører i seksjoner
" Ledelys i tak teknisk rom

Det er medregnet varmekabel i gulv teknisk rom. Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom.
Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg forberedt for direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.


Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet

Energimerking

Energiklasse fastsettes ved ferdigstillelse av bygget og vil bli offentliggjort ved oppslag i bygget iht. forskrift om energimerking.

Annet

Bygges som isolert kaldgarasje.
Et forskudd på 10% av salgssummen innbetales rett etter at kjøpekontrakten er signert.
Ved et evt. mislighold fra kjøpers side vedr. innbetaling av endelig kjøpesum tilfaller innbetalt forskudd i sin helhet selger.

Areal og eierform

19373 kvm. Festet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i regulert område og omhandles av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for deler av Sommerro.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Kr. 990 000,-

Omkostninger

2,5% dokumentavgift av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- og evt. panterett til bank kr. 585,- kommer tillegg for kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak/ Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 08.10.2021 12:41. Saksnr. 17-21-0036