" type="text/javascript"> te
Gateperspektiv ps
Gateperspektiv ps
Oversikt næringsarealer
Oversikt næringsarealer
Plantegning A1
Plantegning A1
Plantegning A2
Plantegning A2
Plantegning A3
Plantegning A3
Plantegning A4
Plantegning A4
Torgperspektiv ps
Torgperspektiv ps

Viken
Kirkegata 58

Eierform Selveier
Boligtype Forretning
Byggeår 2020
BTA 83m²
Tomteareal 0m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kirkegata 58

- Nytt og moderne bygg med topp beliggenhet.

- Seksjonene leies ut etter avtalt standard og løsning.

- Mulighet for uteplass med uteservering for noen av lokalene.

- Det er mulighet for drop off-/pick up-sone langs Glengsgata.

- Det er mulig å inngå opsjon på kjøp av leid seksjon på nærmere avtalte vilkår.

Beliggenhet

Seksjonene ligger i 1. etasje i flotte Kulås Hage, vis-a-vis Sarpsborg kirke og rådhuset, i kvartalet mellom Glengsgata, Kirkegata og Jernbanegata.
Det er gangavstand til det aller meste - det er bare ett kvartal til gågata, torget og restaurantkvartalet og bare 100 meter til Kulåsparken.
God eksponering mot tilliggende, trafikkerte gater.

Nærområdet

Nærområdet består av forretninger, kontorer og boliger.
Sarpsborg Torg er kun et par minutters gåtur unna. Her finner man kjøpesenter, gågate med butikker/restauranter.
I umiddelbar nærhet finner man også hotell, kulturhuset Gleng, bibliotek, ærverdige Festiviteten og naturskjønne Kulåsparken for rekreasjon.

Adkomst

Fra E6: Ta av ved avkjøring 6 - Alvimkrysset. Kjør så Fv 109 retning Sarpsborg og følg denne til du kommer til Sarpsborg kirke. Seksjonene er da beliggende på høyre side i krysset Glengsgata/Kirkegata.

Kort om eiendommen

- Nytt og moderne bygg med topp beliggenhet.

- Seksjonene leies ut etter avtalt standard og løsning.

- Mulighet for uteplass med uteservering for noen av lokalene.

- Det er mulighet for drop off-/pick up-sone langs Glengsgata.

- Det er mulig å inngå opsjon på kjøp av leid seksjon på nærmere avtalte vilkår.

Drift av seksjonene

Hver seksjon driftes som selvstendig enhet.

- Eget tavleskap i arealet med egen strømmåler.

- Ventilasjonsaggregat for hver seksjon plassert i p-kjeller med tilkobling til eget tavleskap.

- Andel av felleskostnader som kun berører seksjonen, f eks renhold og snørydding av fortau utenfor seksjonen, vindusvask, serviceavtale sprinkler og brannvarsling og eget ventilasjonsanlegg mv.

Åpningstider etter avtale. Virksomheten skal ikke være til sjenanse for beboere eller lokalmiljøet, men bygge opp under Kulås Hage som bosted.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom sameierne, herunder fordeling av fellesutgifter, vedlikeholdsansvar, stemmerettsregler og arealer med enerett til bruk for henholdsvis bolig og næring.

Om seksjonene

Næringsdel 1 (A1): - UTLEID!
- Beliggenhet mot Glengsgata (torget).
- Gulvflate 96 kvm.
- Takhøyde 3,1 meter.
- Tilhørende utedel.
- God plass rundt fasade mot vest og sør (torget).

Næringsdel 2 (A2):
- Beliggenhet mot Glengsgata (torget).
- Gulvflate 83 kvm.
- Takhøyde 3,1 meter.
- Tilhørende utedel foran fasade mot vest (torget).

Ovennevnte lokaler (A1 og A2) kan leies samlet.

Næringsdel 3 (A3): - UTLEID!
- Beliggenhet mot Kirkegata.
- Gulvflate 78 kvm, hvorav 71 kvm i hoveddel.
- Takhøyde 3,5 meter i hoveddel.

Næringsdel 4 (A4):
- Beliggenhet mot Kirkegata/Jernbanegata (skrått ovenfor kinoen)
- Gulvflate 131 kvm (inkl. opphøyd del på 4 kvm)
- Takhøyde 4,3 meter.
- Tilhørende utedel langs fasade nordøst ved inntrukket vegg fra Kirkegata.

Areal

Næringsdel 1 (A1): 98,5 kvm BTA. - UTLEID!
Næringsdel 2 (A2): 83,5 kvm BTA.
Næringsdel 3 (A3): 78,5 kvm BTA.- UTLEID!
Næringsdel 4 (A4): 131 kvm BTA.

Standard

Lokalene overleveres etter avtale.

Oppvarming

Vannbåren varme via lavtbyggende radiatorer foran vinduer.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Tomt

Tomten utenfor seksjonene vil bli opparbeidet.

Parkering

Det er lagt opp til at næringsseksjonene kan leie en p-plass i p-kjelleren.

Annet

Det er mulige å erverve leid seksjon etter avtale. Dette kan innbakes i en leieavtale.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan: Kvartal 261, datert 05.05.2017 - revidert 09.11.2017.

Leie

Etter avtale.

Felleskostnader

Tilkommer leien.

Leietid

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Krav til sikkerhet / betalingsbetingelser

Depositum/bankgaranti må påregnes.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det finnes tinglyste rettigheter på eiendommen, de vil dog ikke være av betydning for en leier av en næringsseksjon.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak/ Remax er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 12.08.2021 11:31. Saksnr. 17-21-0041