" type="text/javascript"> te
Kollasj
Kollasj
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Jernbanegata 15 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Lislebyveien 156 - Fredrikstad
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Pellygata 43 - Sarpsborg
Stående kollasj
Stående kollasj

Viken
Jernbanegata 15

Prisantydning
Kr 27 250 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1898
BTA 303m²
Tomteareal 0m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jernbanegata 15

Det er 3 stk bygårder som selges. Salgsobjektene er 100 % av aksjene i hvert sitt AS. Det er altså aksjene som overdras til ny eier. Dette medfører bla at man slipper å betale dokument avgift, men man vil også påta seg en mulig fremtidig skatteforpliktelse i forhold til hva eiendommen skattemessig er bokført til.
En kjøper må selv gjøre sine skattemessige vurderinger og betraktninger rundt dette og oppfordres til å se nærmere på regnskapet for selskapet. Dette kan fås utlevert av megler. Man gjør selv sine betraktninger i forhold til evt. skatterabatt mm før man evt. gir bud på eiendommen som en del av AS'et.

Jernbanegata 15, 1606 Fredrikstad
Gnr: 300, Bnr: 711

Lislebyveien 156, 1619 Fredrikstad
Gnr: 206, Bnr: 139

Pellygata 43, 1706 Sarpsborg
Gnr: 1, Bnr: 495

Matrikkel

Gnr. 300 Bnr. 711 i Fredrikstad kommune og Gnr. 206 Bnr. 139 i Fredrikstad kommune og Gnr. 1 Bnr. 495 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet

Jernbanegata 15:
Eiendommen ligger meget sentralt til i Jernbanegata ved det gamle sykehusområdet på Cicignon. Det er gangavstand til skoler og barnehage samt ferge over til Gamlebyen og ca. 10 minutter å gå til byens handelssentrum.
Prisantydning; kr 13 500 000,-

Lislebyveien 156:
Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Lisleby i Fredrikstad kommune. Herfra er det kort vei til barnehage, skole, idrettsanlegg, butikker og Fredrikstad sentrum med alle fasiliteter. Offentlig kommunikasjon i nærområdet.
Prisantydning; kr 6 900 000,-

Pellygata 43:
Bolig med svært sentral plassering i Sarpsborg sentrum og gågaten. I gågaten finner du et variert utvalg av restauranter, puber og diverse forretninger. Storbyen kjøpesenter ligger rett ved torget og byr på et bredt utvalg av forretninger. Gangavstand til bussterminal og jernbanestasjon.
Prisantydning; kr 6 850 000,-

Adkomst

Jernbanegata 15:
Følg Fv 110 ut av Fredrikstad sentrum. Kjør rett frem i rundkjøringen ved St. Croix (ved brannstasjonen) og så til venstre i neste rundkjøring inn på Han Jacob Nilsens gate. Følg veien forbi Fredrikstad jernbanestasjon og hold til høyre inn på Jernbanegata. Eiendommen er så beliggende på høyre hånd.

Lislebyveien 156:
Følg Fv 109 ut av Fredrikstad sentrum retning Rolvsøy i ca. 3,5 km og ta til høyre i rundkjøring mot Lisleby. Følg så Lislebyveien i ca. 500 meter og eiendommen er beliggende på høyre hånd.

Pellygata 43:
Fra E6: ta avgjøring 7 - Lekvollkrysset og følg Fv 118 mot Sarpsborg sentrum og følg denne ca. 3 km. Ta til høyre inn Rosenkrantz gate ved Riis Bilglass og følg denne ca. 200 meter og ta til venstre inn Pellygata. Eiendommen er så beliggende på venstre hånd.

Kort om eiendommen

Det er 3 stk bygårder som selges. Salgsobjektene er 100 % av aksjene i hvert sitt AS. Det er altså aksjene som overdras til ny eier. Dette medfører bla at man slipper å betale dokument avgift, men man vil også påta seg en mulig fremtidig skatteforpliktelse i forhold til hva eiendommen skattemessig er bokført til.
En kjøper må selv gjøre sine skattemessige vurderinger og betraktninger rundt dette og oppfordres til å se nærmere på regnskapet for selskapet. Dette kan fås utlevert av megler. Man gjør selv sine betraktninger i forhold til evt. skatterabatt mm før man evt. gir bud på eiendommen som en del av AS'et.

Jernbanegata 15, 1606 Fredrikstad
Gnr: 300, Bnr: 711

Lislebyveien 156, 1619 Fredrikstad
Gnr: 206, Bnr: 139

Pellygata 43, 1706 Sarpsborg
Gnr: 1, Bnr: 495

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1898

Byggemåte

Jernbanegata 15:
Trolig fundamentert på leire. Støpte gulv i kjeller. Grunnmur i granitt. Yttervegger i trolig stående plank. Stående kledning. Takkonstruksjon av typen saltak. Yttertaket er tekket med skifer og noe med pappshingel. Det er blanding av nyere vinduer og eldre vinduer. Nyere vinduer med isolerglass og eldre koblede vinduer samt noen med 1 lags glass. 1 nyere og 1 eldre ytterdør samt terrassedører.

Lislebyveien 156:
Boligen er fundamentert på antatt fjell/faste, komprimerte masser. Grunnmur av stablesten/støpt mur. Etasjeskillere i trekonstruksjoner. Over grunnmur er det yttervegger i bindingsverk. Stående kledning. Saltakkonstruksjon tekket med eldre tegl takstein, mindre del med betong takstein. Utbygg mot nord med dobbelt tak kledd med takpapp. Takrenner og nedløp av metall. Heldekkende beslag over pipe og luftehatter. Vinduer med rammer og karmer i tre med isolerglass fra 1977, 1993, 2005, 2007, 2011. Eldre vinduer uten isolerglass.

Pellygata 43:
Ringmuren er av granittblokker fundamentert på leiregrunn. Over grunnmur er det yttervegger i bindingsverk. Deler av veggene har senere blitt foret ut og etterisolert. Taket er tekket med betong takstein. To teglsteinspiper. Yttertaket er oppført som en sperrekonstruksjon med langsgående bukker og hanebjelke. Hovedsakelig vinduer med rammer og karmer i tre med isolerglass fra 1986. Vinduer med rammer og karmer i tre med isolerglass med ukjent alder. Noen vinduer med enkle glass uten isolerglass. Ytterdører i tre. Brann- og lydklassifiserte dører til hver av leilighetene.

Innhold

Jernbanegata 15:
Jernbanegata inneholder;
7 stk hybler (mellom 12-26 m2). Hyblene deler kjøkken, stue og 3 stk bad/wc.
2 stk leilighetene på ca. 100 m2 med 2 stk soverom.
1 stk leilighet med et soverom 52 kvm (uthus).

I første etasje har den ene hybelen egen inngang og eget bad, den har tidligere vært en leilighet. Den kan gjøres enkelt tilbake til en egen enhet ved å sette et kjøkken inn (rør er lagt i veggen).
Holder en gjennomgående god standard.
Er parkeringsplasser til ca. 8 biler på tomten.

Prisantydning; kr 13 500 000,-

Lislebyveien 156:
5 leiligheter fordelt over 3 etasjer.

2 stk leiligheter med 2 soverom pr.
2 stk leiligheter med 1 soverom pr .
1 stk leilighet med 3 soverom pr.

Holder en grei utleiestandard, men har behov for noe moderniseringsbehov.
Denne har tidligere vært seksjonert i 5 seksjoner, og kan ved en enkel søknad tilbakeføres til 5 seksjoner etter overtatt eiendom. Nåværende eier har snakket med kommunen om dette
Dette kan være aktuelt om noen ønsker å selge ut en og en leilighet ved en senere anledning.

Prisantydning; kr 6 900 000,-


Pellygata 43:
Totalt 5 leiligheter fordelt over 3 etasjer.

Leilighet 1 : 35 m2 med et soverom, stue, kjøkken og eget bad.
Leilighet 2 : 44 m2 med to soverom, stue, kjøkken og eget bad.
Leilighet 3 : 46 m2 med et soverom , stue , kjøkken og eget bad.
Leilighet 4 : 38 med et soverom , stue , kjøkken og eget bad.
Leilighet 5 : 70 m2 med to soverom, stue, kjøkken og eget bad ( denne er nå utflyttet og ledig).

To av leilighetene holder gjennomgående god standard. De tre andre har noe moderniseringsbehov, men holder grei utleiestandard.

Det er et eget uthus på tomten på 25 m2 fordelt på 5 boder.
Det er parkering på tomten for opptil 5 biler.

Prisantydning; kr 6 850 000,-

Boenhet i 3 etasje er ikke godkjent boenhet ref kommunen.

Areal

Jernbanegata 15:
Flermannsbolig over to plan samt kjeller: 609 kvm BTA.
Anneks over to plan: 55 kvm BTA.

Lislebyveien 156:
Flermannsbolig over to plan samt underetasje: 384 kvm BTA.
Dobbelgarasje: 42 kvm BTA.

Pellygata 43:
Flermannsbolig over 2 plan samt kjeller og loft: 303 kvm BTA.
Uthus: 28 kvm BTA.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og tomtebeskrivelse

Jernbanegata 15:
858,7 kvm eiet tomt. Tomten er flat og pent opparbeidet med gressplen, busker og trær. Gruset innkjørsel og noe stenlagt gårdsplass.

Lislebyveien 156:
781 kvm festet tomt. Gruset innkjøring/gårdsplass. Tomten er opparbeidet med plen og diverse beplantning. Gode sol og lysforhold.

Pellygata 43:
494 kvm eiet tomt. Gruset innkjørsel og gårdsplass. Opparbeidet med noe grøntarealer.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsmessige forhold

Jernbanegata 15:
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan Cicignon Park.
Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032.

Lislebyveien 156:
Eiendommer ligger i uregulert område.
Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032.

Pellygata 43:
Eiendommer ligger i uregulert område.
Kommunedelplan sentrum 2019-2031.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Jernbanegata 15:
Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 09.10.2015.

Lislebyveien 156:
Kopi av midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke leveres, da dette ikke finnes i kommunens arkiver.

Pellygata 43:
Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 25.09.2021.

Viktig informasjon

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i de respektive eiendommene..

Prisantydning

Kr. 27 250 000,-

Omkostninger

Det tilkommer ikke dok. avgift om eiendomsselskapet selges.

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

757,- (Omkostninger totalt)

Takstrapporter

Jernbanegata 15:
Verdi- og lånetakst utført av Erik Pedersen i Norsk Boligtakst, datert 03.12.2019.
Markedsverdi: kr. 15 000 000,-
Låneverdi: kr. 12 800 000,-

Lislebyveien 156:
Tilstandsrapport utført av Erik Pedersen i Norsk Boligtakst, datert 19.08.2021.
Markedsverdi: kr. 6 850 000,-

Pellygata 43:
Tilstandsrapport utført av Erik Pedersen i Norsk Boligtakst, datert 19.08.2021.
Markedsverdi: kr. 7 000 000,-

Kommunale avgifter

Jernbanegata 15:
Årsbeløp kommunale avgifter kr. 37 931,-
Eiendomsskatt utgjør kr. 6 602,- av dette beløpet.

Lislebyveien 156:
Årsbeløp kommunale avgifter kr. 59 053,-

Pellygata 43:
Årsbeløp kommunale avgifter kr. 44 407,-
Eiendomsskatt utgjør kr.8 068,- av dette beløpet.

Leieforhold

Jernbanegata 15:
Det foreligger leiekontrakter totalt på kr 66 000 pr mnd.
(kr 799 000 pr år).

Lislebyveien 156:
Det foreligger leiekontrakter totalt på kr 41 500 pr mnd.
(kr 498 000,- pr år).

Pellygata 43:
Det foreligger leiekontrakter totalt på kr 37 700,- pr mnd.
(kr 452 000,- pr år).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Jernbanegata 15:
Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Ingen tinglyste dokumenter på eiendommen.

Lislebyveien 156:
Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Festekontrakt, datert 04.12.1877
- Nye vilkår festekontrakt, datert 23.04.1895.
- Bestemmelse om parkering, datert 12.06.2006.

Pellygata 43:
Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
- Bestemmelse om kloakkledning, datert 28.10.1946.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 25.09.2021 13:11. Saksnr. 17-21-0053