" type="text/javascript"> te
Kongensgate-27-0066
Kongensgate-27-0066
Kongensgate-27-0064
Kongensgate-27-0064
Kongensgate-27-0901
Kongensgate-27-0901
Kongensgate-27-0056
Kongensgate-27-0056
Kongensgate-27-0058
Kongensgate-27-0058
Kongensgate-27-0903
Kongensgate-27-0903
Kongensgate-27-0904
Kongensgate-27-0904
Kongensgate-27-0906
Kongensgate-27-0906
Kongensgate-27-0913
Kongensgate-27-0913
Kongensgate-27-0916
Kongensgate-27-0916
Kongensgate-27-0918
Kongensgate-27-0918
Kongensgate-27-0920
Kongensgate-27-0920
Kongensgate-27-0921
Kongensgate-27-0921
Kongensgate-27-0922
Kongensgate-27-0922
Kongensgate-27-0925
Kongensgate-27-0925
Kongensgate-27-0930
Kongensgate-27-0930
Kongensgate-27-0931
Kongensgate-27-0931
Kongensgate-27-0932
Kongensgate-27-0932
Kongensgate-27-0933
Kongensgate-27-0933
Kongensgate-27-0934
Kongensgate-27-0934
251_545729498
251_545729498
251_1243682413
251_1243682413
251_1453298542
251_1453298542
251_2044714961
251_2044714961
Plantegning
Plantegning

Viken
Kongens gate 27

Prisantydning
Kr 0

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1946
BTA 0m²
Tomteareal 0m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kongens gate 27

Dette er en bygård med 5 næringsseksjoner på gateplan og 18 boligseksjoner i øvrige etasjer. KG Næring AS er hjemmelshaver til de fem næringseksjonene, og som inngår som en del av Sameiet Kongensgate 27.
Det er primært aksjene i KG Næring AS som er salgsobjektet, alternativt kan seksjonene selges som eiendomstransaksjon.

Matrikkel

Gnr. 2 Bnr. 1427 Snr. 2
Gnr. 2 Bnr. 1427 Snr. 3
Gnr. 2 Bnr. 1427 Snr. 4
Gnr. 2 Bnr. 1427 Snr. 5
Gnr. 2 Bnr. 1427 Snr. 6
i Moss kommune

Beliggenhet

Kongens gate 27 ligger i Moss sentrum med store vinduer som gir god profilering ut mot gate. Lokalene er godt eksponert mot Fv 19 som er innfartsåren til Moss. Alle seksjonene har egen inngang fra gateplan.
Det er yrende folkeliv både på dagtid og kveld. Lokal området er godt etablert med alt fra næringer, kultur og boligseksjoner. Sentrum av Moss er under transformasjon, i vekst, og så godt som hele Moss sentrum er innenfor gangavstand til eiendommene. Ca 100 meters gange til bussholdeplass med ruter til Østfoldbyene og Oslo og ca 700 m gange til jernbanestasjon.

Nærområdet

Moss er en by i rask utvikling. Tidligere sentrumsnære industriområder transformeres og gir rom for bolig-, by- og næringsutvikling. Sentralt i utviklingen av den nye kommunen står en strategisk satsing på et moderne bysentrum med urbane kvaliteter. I utviklingen av Moss står byens historiske kvaliteter og den unike beliggenheten mellom Oslofjorden og Vansjø sentralt. Møllebyen ved Mossefossen er et godt eksempel på ny bruk av gamle industribygninger som nå huser bibliotek, kino, museum, serveringssteder, boliger og kontorer. Fjordbyen Moss er under utvikling med flere blåflaggstrender, gjestehavner, bobilcamp på brygga og promenader langs fjorden og Mosseelva.
Ny jernbane er under utbygging og åpner i 2024. Reisetiden Moss-Oslo vil da bli under 30 min med inntil 8 tog i timen. Rundt den nye stasjonen planlegges utvikling av den nye bydelen Sjøsiden på tidligere jernbane- og havnearealer. Nord i sentrum er bydelen Verket under full utvikling på tidligere papirfabrikken M. Peterson & Søn. Her kommer det rundt 2500 boliger. Mange nye arbeidsplasser innen kontor, finans og kreative næringer er allerede etablert. Bydelen utvikles med kulturtilbud, parker og møteplasser med høy urban kvalitet.
Sentrumskjernen er byens «hjerte». Nye spennende forretnings- og servicetilbud etableres. Kvartalsvis fortetting og utvikling gir mange nye boliger og kontorarbeidsplasser. Moss kulturhus med et nyoppusset parkteater åpner i januar 2020. Kirketorget med lekeplass og kunstfrossen skøytebane har blitt byens sentrale møteplass og gir byliv hele uka.
Utvikling av kunst og kultur står helt sentralt i utviklingen av Moss sentrum. Store arrangementer som Christian Frederikdagene, NonStop teaterfestival, Møllebyen Internasjonale Litteraturfestival, samtidskunstbiennalen Momentum med mer, blandes med mossedager, utekino, konserter og byfester og gir byliv og aktivitet i sentrum.

Adkomst

Asfaltert kommunal adkomst til eiendommen.

Kort om eiendommen

Dette er en bygård med 5 næringsseksjoner på gateplan og 18 boligseksjoner i øvrige etasjer. KG Næring AS er hjemmelshaver til de fem næringseksjonene, og som inngår som en del av Sameiet Kongensgate 27.
Det er primært aksjene i KG Næring AS som er salgsobjektet, alternativt kan seksjonene selges som eiendomstransaksjon.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1946, modernisert 1986.

Innhold

Seksjon 2 - 130kvm - Utleid til serveringsformål
Seksjon 3 - 50 kvm - Utleid til serviceformål
Seksjon 4 - 150 kvm - Utleid til undervisningsformål
Seksjon 5 - 80 kvm - Utleid til serveringsformål
Seksjon 6 - 90 kvm - Utleid til serviceformål

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

Eiet tomt, 699 kvm

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Prisantydning

Prisantydning ved salg hver for seg - eiendomsverdi;
Seksjon 2 - 130kvm - MNOK 3.5
Seksjon 3 - 50 kvm - MNOK 2
Seksjon 4 - 150 kvm - MNOK 3,8
Seksjon 5 - 80 kvm - MNOk 2.5
Seksjon 6 - 90 kvm - MNOK 2.5

Prisantydning alle 5 næringseksjonert; Eiendomsverdi MNOK 14
Eiendommene samlet selges som salg av aksjer i KG Næring AS, alternativt som eiendomstransaksjon.

Beregnet totalkostnad

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 342,- (Omkostninger totalt)

1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Leieforhold

Alle 5 sesjoner er utleid til hver sin leietaker. Samlet brutto årsleie kr. 716 880 for 2021.
Leietakeroversikt følger i prospekt.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" i form av aksjer i hjemmelselskap.

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglerstandard for salg av AS vil bli benyttet.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 25.11.2021 14:41. Saksnr. 17-21-0065