" type="text/javascript"> te
Plantegning plan 1
Plantegning plan 1
Plantegning plan 2
Plantegning plan 2
Plantegning plan 3
Plantegning plan 3

Oppland
Kjørkjevegen

Prisantydning
Kr 5 490 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 2019
Soverom 3
P-rom / BRA 115 / 176m²
Tomteareal 1 194m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kjørkjevegen

Prosjektert enebolig i funkisstil med høy standard beliggende fint til i naturskjønne Nordlia i Østre Toten kommune med flott utsikt til Mjøsa.

Boligen går over tre halvplan, og inneholder blant annet 3 soverom, 2 bad, vaskerom og dobbelgarasje.

Forventet fremdrift

Det tas forbehold om godkjenning fra kommunen.
Forventet ferdigstillelse ca 10 måneder etter byggestart.

Beliggenhet

Flott familiebolig beliggende i Nordlia, kort vei fra Gjøvik sentrum og gangavstand til skole- og barnehage. Nordlia er et svært familievennlig område som ligger ca. 6 kilometer sør for Gjøvik sentrum Til Lena som er kommunesenteret i Østre Toten kommune er det ca. 12 kilometer. Nordlia er ei lita landlig bygd med gode oppvekstvillkår med nærhet til skog og mark samtidig som du i nabolaget har mange koselige naboer og mange barn å leke med. Fra eiendommen er det kort vei til bussholdeplass. Fra rv 33 er det gangvei inn til Gjøvik sentrum.

I nærområdet er det umiddelbar nærhet til skog- og markaområder med fine turmuligheter i en hektisk hverdag. Kort vei til Kolbjørnrud hoppbakke som drives og driftes av Østre Toten skilag i vinterhalvåret. En liten kjøretur på ca. 6 kilometer i retning Lena over høgda finner du Karidalen idrettsarena med et fantastisk skitilbud i form av langrenn og skiskyting. Rullskibane i sommerhalvåret.

Toten frisbeeklub har tilholdssted her med en ny og populær aktivitet kalt frisbeegolf eller discgolf, anlegget åpnet i juni 2018 og er en 18 hullsbane.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra både Gjøvikvegen (FV33) og Nordlivegen.

Areal og innhold

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 20.10.2018. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal.


Totalt bruksareal: 176 m2
Totalt primærrom: 115 m2

Innhold: Garasje, bod og trappegang i plan 1. Gang, tv-stue, 2 soverom, bad/wc, vaskerom, bod og teknisk rom i plan 2. Kjøkken/stue, 1 soverom og bad/wc.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

FORENKLET LEVERANSEBESKRIVELSE

Utvendig
Vinduer: Ferdigmalte kvalitetsvinduer og balkongdører med energiglass. Lakkerte aluminiumssprosser. Listefrie vinduer. Sikkerhetsglass leveres i henhold til forskriftskrav.

Ytterdør: Valgfri innenfor budsjett.

Taktekke: Sveiset papp.

Kledning: Liggende; 19x148 dobbelfals bordkledning. Stående; 19x148 dobbelfals med rettkant.

Yttervegg: Yttervegger leveres med 250mm tykkelse.

Takrenner: Valgfri sorte eller hvite takrenner og takfotbeslag i lakkert stål.

Garasjeport: Leddheis garasjeport. Isolert og lakkert. Inkludert elektrisk garasjeportåpner med håndsendere.(Hvis aktuelt)

Innvendig
Vegger/himlinger: Det leveres gipsplater til alle vegger og i alle himlinger. Innervegger leveres i 90mm reisverk. Isolasjon leveres i alle innvendige vegger og himlinger. Bad med fliser. Vaskerom med plater.

Innvendige dører: Ferdigmalte hvite slette innderdører.

Belistning: Listefritt fra vegg til tak. Ferdigmalt lister bad. Glatte lister fra gulv til vegg.

Ventilasjon: Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høy virkningsgrad. Ventilasjonsrør legges skjult i konstruksjonen der dette er mulig.

Støvsuger: Det leveres komplett sentralstøvsuger inkludert rørpakke og komplett slangepakke.

Trapper: Det leveres innvendig trapper til alle innreddede etasjer.

Kjøkken/Bad: Epoq kjøkkeninnredning med hvitevarer. Høy fleksibilitet med plass for individuelle tilpasninger. Det leveres høykvalitets baderomsinnredning.

Gulv: Leveres med Pergo eikelaminat.(Flere fargevalg). Fliser på badegulv og vaskerom.

Garasjeport: Leddheis garasjeport. Isolert og lakkert. Inkludert elektrisk garasjeportåpner med håndsendere.(Hvis aktuelt)

Tomt

Eiet tomt 1194kvm

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal..

Parkering

Parkering i dobbelgarasje eller på egen gårdsplass.

Boder/oppbevaring

Boligen har bod i plan 1 og plan 2.

Oppvarming/ventilasjon

Boligen leveres med balansert ventilasjonsanlegg med høy virkningsgrad. Ventilasjonsrør legges skjult i konstruksjon der dette er mulig. Pipe med ildsted. Varmekabler i enkelte rom.

Energimerke

Byggene føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet totalt og pr. bolig blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning iht. vedlagte foreløpige utomhusplan.

Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Reguleringsforhold

Området er regulert til boligbebyggelse.PLANID: 528 2010007, Askjumlia.
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligområde - Nåværende, datert 20.11.2008.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Adgang til utleie

Boligen kan som hovedregel fritt leies ut.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 900.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 22.500,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 6509 ,- pr. bolig for vann og avløp fastbegyr/minstepris.

I tillegg tilkommer kostnad for forbruk pr. kbm:

Vann: kr. 23,- pr. kbm
Avløp: kr. 30,45 pr. kbm

Kostnadene vil variere ut i fra forbruk og antall medlemmer i husstanden.

Renovasjon kan ikke stipuleres før boligen er oppført.

Felleskostnader

Det kan tilkomme kostnader forbundet med vedlikehold av vei, snøbrøyting etc i samhandling med naboer.

Eiendomsskatt

Eiendommen er fritatt for eiendomsskatt til 2020. Det er ikke avklart hva som skjer fra 2021.

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligen selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Overtakelse

Overtagelse finner sted ca. 10 mnd etter byggestart. Det må tas forbhold om at søknaden blir godkjent i kommunen og eventuelle forsinkelser i byggeprosessen må tas hensyn til.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 75.000,- (inkl. mva.).
Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 5 490 000,-) (Kr.25 000)
Oppgjørshonorar (Kr.6 000)
Tilretteleggingshonorar (Kr.10 900)
Annonse 5.10. (Kr.1 600)
Totalt kr. (Kr.43 500)

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 27.05.2020 08:21. Saksnr. 18-19-0008