Oppland
Sentrumsvegen 1 B

Prisantydning
Kr 1 950 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Forretning
Byggeår 1991
BTA 128m²
Tomteareal 958m² (Festet tomt)
Energimerke E

Velkommen til Sentrumsvegen 1 B

Næringslokaler på bakkeplan med flott beliggenhet og eksponering i Hov sentrum. Lokalet er pr. i dag benyttet som kafé og selges med kafédriftinventar.

Lokalene er romslige og har plass til bord og stoler med tilsammen 40 sitterplasser. Stort uteareal med plass til utemøbler. Kjøkken med masse utstyr.

2 parkeringsplasser til seksjonen. Lave felleskostnader. Mye uutnyttet potensiale, her har du mulighet til å skape din egen arbeidsplass i et av Hov sentrums best beliggende lokaler!

Matrikkel

Gnr. 60 Bnr. 26 Snr. 1 Fnr. 2 i Søndre land kommune

Beliggenhet

Næringslokale med flott beliggenhet i Hov sentrum. Lokalet ligger godt plassert og det er to næringslokaler i bygget som ligger på bakkeplan med fine uteområder for uteservering. Plass til mange sitteplasser. Beliggenheten gir meget god eksponering til/fra gaten. Gode parkeringsmuligheter rett ved.

Nærområdet

Eiendommen ligger godt lokalisert til midt i Hov sentrum og har gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Nærområdet består av lokaler med butikker og annen næringsvirksomhet. Eiendommen har god profilering til omgivelsene rundt, gater og veier i området.

Adkomst

Adkomst fra Randsfjordvegen. Inn på Grettehutua og første til venstre inn på Sentrumsvegen.

Andre avkjørsel fra Grettegutua er inn på byggets parkeringsplass/fellesareal og offentlig parkering.

Kort om eiendommen

Næringslokaler på bakkeplan med flott beliggenhet og eksponering i Hov sentrum. Lokalet er pr. i dag benyttet som kafé og selges med kafédriftinventar.

Lokalene er romslige og har plass til bord og stoler med tilsammen 40 sitterplasser. Stort uteareal med plass til utemøbler. Kjøkken med masse utstyr.

2 parkeringsplasser til seksjonen. Lave felleskostnader. Mye uutnyttet potensiale, her har du mulighet til å skape din egen arbeidsplass i et av Hov sentrums best beliggende lokaler!

Type, eierform og byggeår

Forretning Eierseksjon, oppført i 1991

Byggemåte

Bygget er fundamentert på antatt faste morenemasser. Opplyses om støpt plate på mark i 1.etasje. Isolert iht gjeldene krav for det aktuelle byggeåret. Bygget er oppført i stål som bærende konstruksjon. Etasjeskillere i betong. Yttervegger i bindingsverk mellom bærende konstruksjoner. Utvendig kledning med malt trepanel i 2,5 etasje. Innvendige vegger er oppført som lettvegger og murvegger. Tak er tekket med betongtakstein og det er montert takrenner, nedløp, beslag og snøfangere.

Taksten er inntatt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i denne før bud inngis.

Innhold

Lokalet inneholder kafé med kjøkken og butikkdisk i hoveddel. Toalettrom med servant og wc. Bøttekott med varmtvannsbereder. Teknsik rom med ventilasjonsanlegg for denne seksjonen har utvendig adkomst.

Lokalets hoveddel har et romslig areal for sittegrupper med ca. 40 sitteplasser totalt.. Store vinduer med god eksponering fra bakkeplan og uteområde. Stort uteområde med plass til utemøbler og parasoller for uteservering.

Areal

Totalt bruttoareal: 128 m2
Totalt bruksareal: 112 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 05.04.19 utført av Lie Bygg & Takst AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Lokalene holder en bra standard og ble i 2017 omgjort til dagens kafélokaler. Generelt så er innvendige overflater løpende vedlikeholdt etter behov.

Oppvarming

Forretningslokalet varmes opp med strøm. Det er ventlilasjonsanlegg i bygget.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Inventar som medfølger i handelen tilrettelagt for kafédrift er:

Oppvaskmaskin - 3 år gammel.
Mikrobølgeovn - 2/4 år gammel.
Stekeovn - 2 år gammel.
Flatgrill - 3 år gammel.
Kjølebenk - 3 år gammel.
Koketopp - 2 år gammel.
Dobbel frityr - 2 år gammel.
Fryseskap x 2 - 2 år gamle.
Kjøledisk x 2 - 2 år gamle.
Smørbrøddisk - Kjøpt brukt for 2 år siden.
Kakedisk - 2 år gammel.
Dekketøy - 2 år gammelt.
Espresso maskin - 2 år gammel.
Kaffekverner og kaffetrakter - 2 år gamle.

Ventilatorhetter x 3.
Varmepumper/airconditon x 2.
Data/kassaapparat, nytt for 2 år siden.

Innvendige bord og stoler med ca. 40 sitteplasser.
Utemøbler, 2 år gammelt.

Alder på invetar er opplyst av selger.

Ovalt bord med stoler medfølger IKKE.

Areal og eierform

Grunneier er Søndre Land kommune.
Festeavgiften er inkludert i fellesutgiftene.

Kopi av festekontrakten kan fås ved henvendelse til megler.

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet med asfalterte overflater på baksiden av bygget. Brosteinsbelagt foran bygget. Felles uteareal kan benyttes av alle seksjonene.

Parkering

Parkering på eiendommen hvor denne seksjonen disponerer 2 parkeringsplasser. Ellers parkering på offentlig sted etter offentlige bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann- og avløpsnett.

Eiendommen har vannmåler.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur(arealer) - nåværende, 11.04.2016.
Sentrumsformål - nåværende, 11.04.2016.

Gjeldende regulering for eiendommen:

PLANID: 536 0536051 - Hov sentrum (23.04.2014) - Gulsone iht T-1442, bolig/forretning/kontor, lekeplass og gatetun.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:

199775030-2/20 - 14.08.1997 - Festekontrakt - vilkår.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen i kommunens arkiver. Det var heller ikke et krav på det aktuelle byggåret.

Prisantydning

Kr. 1 950 000,-

Beregnet totalkostnad

1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))

49 972,- (Omkostninger totalt)

1 999 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kommunale utgifter for denne sekjsonen:

Vannavgift: kr. 4060,50,-
Avløpsavgift: kr. 4550,-

Forbruksgebyr vann: kr. 33,38,- pr. kbm.
Forbruksgebyr avløp: kr. 30,33,- pr. kbm.

Forbruk i 2017 etter måler: 119 kbm.

Eiendommen er fritatt for eiendomsskatt.

Det opplyses om at seksjonen har egen avtale om leie av søppelkontainer. Det er derfor ikke registrert renovasjonsavgift i kommunens opplysninger om eiendommen.

Leieforhold

Lokalenes antatte årlige markedsleie er estimert til ca. kr. 140800,- pr år.

Oppgjør

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Fellesutgifter pr. mnd er ca. kr. 1449,-

Fellesutgiftene inkluderer: Festeavgift, fellesstrøm til fellesarealer, utvendig forsikring av bygg, løpende utgifter til vedlikehold + avsettning til kommende vedlikehold og snøbrøyting.

Det må påberegnes kostnader til innvendig forsikring, strøm, internett, vedlikehold etc.

Nåværende kafédrift og catering har en årlig omsetning for 2018 med følgende tall:

Kafé: kr. 1.548.430,-
Catering: kr. 293.530,- (For 2017: kr. 717.609,-)

Driften har et mye uutnyttet potensial. Kafé har hatt åpningstider som kan utvides både på kveld og helg som vil gi en bedre omsetning enn nevnt ovenfor.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor blant annet fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll, plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 13.06.2019 08:21. Saksnr. 18-19-0025

empty