Oppland
Skulhusroa 10

Prisantydning
Kr 2 450 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1973
Soverom 2
P-rom / BRA 171 / 183m²
Tomteareal 1 398m² (Eiet tomt)
Energimerke F

Visning

28.05 17:00 - 18:00

Velkommen til Skulhusroa 10

Velholdt enebolig med bl.a. nyere kjøkken og bad - flere innredet rom i kjeller. Flott utsikt! Garasjebygg med bl.a. 3 biloppstillingsplasser, carport, kjellerrom og hundegård. Fin beliggenhet ved Mjøsbrua, ca 5 km til Biri sentrum, ca 15 km til Gjøvik, ca 4 km til Moelv, sentral beliggenhet mellom mjøsbyene.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 210 m2
Totalt bruksareal: 183 m2
Totalt primærrom: 171 m2

Primærrom: 1.etg.: vindfang, entre, kjøkken, stue, 2 soverom og bad/wc. Kjeller: kjellerstue, vaskerom og overflatekledde kjellerrom.
Sekundærrom: 1.etg.: bodrom. Kjeller: Uinnredet kjellerrom.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 08.05.19 utført av Kjell Åge Pinslund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1398 kvm. Eiet tomt
Skrånende og dels terrassert tomt opparbeidet med plen og mye beplantning. Belegningstein på gårdsplassen.

Det oppgitte tomtearealet er totalt for begge bruksnr. og er ihht. kommunens digitale kartweb. Ingen ny nøyaktig oppmålig foreligger, eventuelle senere arealavvik kan ikke påberopes.

Byggemåte

Enebolig i 1etg. + kjeller av typen Rødlandhus oppført 1973 og tilbygd overbygd terrasse, inngangsparti og uteplass ved inngangsparti 2005. Utvendig og innvendig adkomst til kjeller. Taket er tekket med takstein - lagt ny i 2005. Vinduer har isolerglass fra byggeår - med løse sprosser, noen nyere vinduer.

Andre bygg:
Garasjebygg oppført ca 1975, tilbygd ca 1980, i trekonstruksjoner på støpt grunnmur og støpt plate, støpt etasjeskiller mellom dobbelgarasje og kjellerrom under. Enkelgarasje og carport med inntilbygd hundegård. Totalt 3 biloppstillingsplasser i garasjene, trapp til kjellerrom under dobbeltgarasjen. Vippeport til enkelt garasjen, to leddporter med automatisk åpner til dobbelgarasjen. Taket er tekket med takplater, takstein over enkeltgarasjen.

Lekestue.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1973. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunen ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Velholdt enebolig som inneholder:
1.etg.: overbygd inngangsparti og terreasse ved inngangsparti, vindfang, entre, kjøkken og stue som åpen løsning, 2 soverom, gang, bad/w c og bod. Fra stuen er det trapp til kjeller samt utgang til overbygd og delvis innglasset terrasse. Flott utsikt fra terrassen.

Kjeller: kjellerstue, gang, to innredet rom (brukt som soverom men litt små vinduer), vaskerom/wc og kjellerrom. Fra kjellerrom er det utgang ut med overbygd trapperom.

Kjøkken: innredning med fronter av bjørk - nytt 2004 - kjølehjørne, opplegg for oppvaskmaskin, fliser mellom benk og overskap.

Bad/wc 1.etg.: strippet og nyinnredet 2002 - innredning med nedfelt servant i underskap, sideskap, flislagt dusjnisje, wc. Avtrekksvifte.

Vaskerom i kjeller: malt eldre kjøkkeninnredning, opplegg for vaskemaskin, skyllekum - overlater pusset opp 2011. Veggvifte.

Innvendige overflater:
Gulv: laminat, vinyl, baderomsplater, fliser og malt betong.
Vegger: malt panel, malt strie tapet og fliser.
Tak: malte plater, malt og umalt panel.

VEDLIKEHOLD / TILSTAND:
Boligen framstår som godt vedlikeholdt, det er foretatt en del oppussing-/moderniseringsarbeider både innvendig og utvendig i perioden 2002-2019. Bl.a. lagt nytt tak 2005, overbygd terrasse og inngangsparti, med overbygg. Nytt bad 2002, nytt kjøkken 2004, nye overflater på vaskerom i 2011.

De fleste punkter i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 2, interessenter oppfordres spesielt til å sette seg inn i disse. Ingen punkter har fått tilstandsgrad 3, bad har fått tilstandsgrad 1.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Peisovn i stue og kjellerstue samt varmepumpe i stue. Gulvvarme på bad/wc samt noen rom i kjeller, ellers elektrisk oppvarming med panelovner.

Dersom rom ikke har vegg- eller annen fastmonterte varmekilder på visningen vil dette heller ikke følge med på overtagelsen.

Energimerke

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F.

Diverse

Eiendommen selges gjennom fullmektig. Fullmektigen har ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen har fin beliggenhet i Skulhus, rolig område med bolig- og landbruksbebyggelse. Flott utsikt mot Mjøsa og Ringsaker! Gode solforhold. Sentralt mellom mjøsbyene, ca 15 km til Gjøvik, ca 5 km til Biri, ca 4 km til Moelv, ca 25 km til Lillehammer og Hamar.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Parkering

På gårdsplassen og i garasjene.

Vei, vann og avløp

Privat veg - deler utgifter til brøyting og vedlikehold med øvrige oppsittere pt. ca kr 3000,- pr.år til vegvelet.
Privat vann fra brønn på naboeiendommen - tinglyst bruksrett foreligger.
Privat avløp.
Merknad til avløp, iflg. svarbrev fra kommunen:
Det er registrert et infiltrasjonsanlegg med slamavskiller for denne eiendommen i kommunens arkiver. Det antas at anlegget er fra ca 1980. Det betyr at avløpsanlegget har en lavere rensegrad enn dagens rensekrav til nye anlegg. Dette er noe man kan forvente ut i fra anleggets alder. Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget. I forbindelse med kommunens vedtatte Hovedplaner for avløp og vannmiljø 2008-2020, vil alle eiendommer med eldre avløpsanlegg (eldre enn 30 år) få pålegg om å utbedre anlegget til å tilfredstille dagens rensekrav eller tilknytte seg kommunalt v/a-nett hvis dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er pt ikke avklart. Anlegget tømmes på rodekjøring en gang pr. år, sist gang den 29.06.2018.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan Kommuneplanens arealdel (KP) 2014 - 2026, formål: Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse. Støysone: gul sone iht T1442. Vedtatt: 27.03.2014.
Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler eller kommunen.
Merknad : Det er igangsatt arbeide med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-))
--------------------------------------------------------
73 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 523 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. Kr. 9 060 pr. år
Eiendomsskatt for 2019 kr 3 835,- inkl. i kom.avg. for inneværende år. I beløpet inngår også, feiing og renovasjon.

Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. tv, internett og forsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 567 746,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 043 885,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

Bestemmelser om vann og vegrett, samt registering av grunn for denne eiendommen.

Kontakt megler for mer informasjon.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.
Eiendommen selges gjennom fullmektig. Fullmektigen har ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring hos HELP. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 2,5 % av salgssummen
Tilretteleggingsgebyr: kr 10 900,-
Grunnpakke:kr 10 900,-
Visningshonorar: kr 3 000,- pr. visning
Oppgjørshonorar: kr 6000,-
Garantiforsikringspremie: kr 2 950,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 15.05.2019.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 24.05.2019 09:31. Saksnr. 18-19-0027

empty