" type="text/javascript"> te

Oppland
Vikavegen 6

Prisantydning
Kr 390 000

Eierform Selveier
Boligtype Hyttetomt
Tomteareal 1 317m² (Eiet tomt)

Velkommen til Vikavegen 6

Ubebygget fritidstomt i solrike og flotte omgivelser rett ved Randsfjorden i Enger. Hyttefelt for 12 fritidsboliger vedtatt.

Kort og umiddelbar nærhet til båtbrygge og badestrand, fine tur og friluftsområder i åsen bak. Golfbane 5 minutter med bil nordover mot Fall.

Til Brandbu i Gran kommune med butikker og servicetilbud er det ca. 2,5 mil. Ca 10 mil til Oslo.

Tomt

1317 kvm. Eiet tomt

Eiendommen er en ubebygget hyttetomt beliggende solrikt med flott utsikt til Randsfjorden. Tomta er bevokst med gress, småbusker etc.

Diverse

Kjøper er selv ansvarlig for arbeid på tomta og kostnader forbundet med dette, blant annet adkomstvei, parkering, strøm, vann- og avløp etc.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Fra boligen er det kort vei til skog og mark. Skiløype- og turtrassee begynner i Brennabakka og oppe ved Vassenden i Hov. Det er også et godt skiløypenett fra Lygna og Brandbu.

Nærliggende skogsområder egner seg også godt til jakt. Randsfjorden og Trevatna gir deg gode fiskemuligheter. Fallselva som renner fra Trevatna og ut i Randsfjorden har et godt fiske og flere fine badeplasser i kulper og rolige stryk.

Fra eiendommen og nordover ca. 15 km ligger Søndre Land idrettsplass med fotballbaner og friidrettsbane.

I sommerhalvåret har Randsfjorden flere fine offentlige badeplasser med kort avstand fra Hov sentrum. Den nærmeste fra eiendommen vil være Kråkvika. Her er det en liten sandstrand og sandbunn og et fint grønt friareale rundt. Det er også volleyballbane i tilknytning til badeplassen. Kort vei til Randsfjorden fra eiendommen også.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.

Parkering

Det er ikke etablert parkering på tomta, dette bekostes av kjøper.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra privat vei. Det er mulig å koble seg til kommunalt VA med kostnad kr 25.000,- + graving.

Reguleringsforhold

Området er regulert til Fritidsbebyggelse iht. til reguleringsplan VIKA HYTTEFELT datert 31.03.2003 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-))
--------------------------------------------------------
25 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
415 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 0,- for inneværende år. Kommunale avgifter etc vil tilkomme når tomten blir bebygget.

Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. strøm, tv, internett og forsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 280 000,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. ,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

2006/583840-3/200 - 24.11.2006 . Rettigheter iflg skjøte, Pliktig medlemsskap i velforening/huseierforening.

2006/583840-2/200 - 24.11.2006 - Bestemmelse om veg.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,5 % av salgssummen, minimum kr 35.000,-
Grunnpakke: Kr 13.600,-
Tilretteleggingsgebyr: Kr 13.900,-
Visningshonorar: Kr 3.000,- pr. visning
Oppgjørshonorar: Kr 6.000,-

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 18.05.2020.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 14.08.2020 13:31. Saksnr. 18-19-0076