Oppland
Knausen 4

Prisantydning
Kr 2 400 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1958
Soverom 4
P-rom / BRA 133 / 205m²
Tomteareal 899m² (Eiet tomt)
Energimerke G

Visning

17.09 17:00 - 17:30

Velkommen til Knausen 4

Innholdsrik enebolig - bl.a. 4 soverom - vanlig jevnt, godt vedlikeholdt - bla. nye vinduer 2008.
Romslig hage med plen og beplantning - koselig med laftet stabbur.
Eiendommen har solrik beliggenhet i Hunndalen sentrum med kort avstand til skoler, forretninger, barnehage m.m. Fin utsikt!

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 230 m2
Totalt bruksareal: 205 m2
Totalt primærrom: 133 m2

Primærrom: 1. etg.: vindfang, entre, stue, kjøkken, soverom og bad/wc. 2.etg.: gang, 3 soverom.
Sekundærrom: kjeller: garasje, gang, fyrrom/vaskekjeller, matbod, wc og to bodrom.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 05.09.19 utført av Kjell Åge Pinslund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

899 kvm. Eiet tomt

Eiendommen ligger solrikt til på "Knausen". Tomten er terrassert, inngjerdet og pent opparbeidet med plen, hekk og noe beplantning. Støpt trapp og noe heller i terrenget, Ålesundsmur mot vegen.

Det oppgitte tomtearealet er iflg. kommunens digitale database, eventuelle senere arealavvik kan ikke påberopes.

Byggemåte

Enebolig i 1 1/2 etg. og kjeller, oppført i trekonstruksjoner, fundamentert på støpt betong og sementblokker som er pusset og malt. Taket er tekket med profilerte takplater, vindskier og dekkbord - lagt nytt 1986. Vinduer har isolerglass - nye 2008. Overbygd terrasse fundamentert på støpt plate og støpte fundamenter. Smijernsrekkverk. Helstøpt pusset og nymalt garasje i kjeller - to lag med gipsplater i himling.

Andre bygg
Stabbur, BTA ca 11 kvm, oppført 1986 i laftet tømmer på fundamenter, overbygd inngang/veranda, dreide stolper, mønet takkonstruksjon tekket med shingel. Innlagt strøm. Hyggelig oppholdsrom med åpen røstet himling med rundstokker og panel. Tregulv.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1958.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Standard

Innholdsrik enebolig - bl.a. 4 soverom - vanlig jevnt, godt vedlikeholdt - bla. nye vinduer 2008. Eiendommen har en solrik, sentral beliggenhet i Hunndalen - med fin utsikt. Romslig hage med plen og beplantning - laftet stabbur.

Inneholder:
1.etg.: vindfang, entrè, kjøkken, stue, soverom og bad/wc.
Fra stuen er det utgang til overbygd terrasse.

2. etg.: gang, 3 soverom og kott.

Kjeller: innvendig trappeadkomst til gang, matbod, to bodrom, wc og vaskekjeller/fyrrom. Dør til garasje. Nyere leddport i garasjen.

Kjøkken: modernisert/pusset opp ca 1980, plassbygd innredning med profilert fronter, fliser mellom benk og overskap.

Bad/wc 1.etg.: pusset opp ca 1994, innredning med nedfelt servant i underskap, overskap, veggmontert dusj, wc. Fliser på veggene og vinyl på gulv.

Vaskerom/fyrrom i kjeller: pusset og malte overflater, fyrkjele, skyllekum og opplegg for vaskemaskin.
Separat wc i kjeller: pusset og malte overflater - wc.

Innvendige overflater:
Gulv: bjørkeparkett, tregulv, laminat, vinyl, tepper og malt betong.
Vegger: malt tynnpanelplater, beiset panel, malt strietapet og tekstiltapet. Fliser på bad.
Himlinger: malte palter og beiset panel. To lags gipsplater i garasje eller panel i kjeller.

Vedlikehold / Tilstand
Eldre enebolig som framstår som vanlig jevnt, godt vedlikeholdt, bl.a. kjøkken pusset opp ca 1980, ny taktekking/renner/nedløp 1986, nye innvendige vann/avløpsrør ca 1990, bad pusset opp 1994, ny bjørkeparkett i stue 2003, nye vinduer 2008, malt en del innvendige overflater 2019.

Ett av punktene i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 1, de fleste punktene i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 2, ingen punkter har fått tilstandsgrad 3. Interessenter oppfordres spesielt til å sette seg inn tilstandsrapporten ulike punkter før bud inngis.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Varmepumpe og vedkamin på stue, sentralfyranlegg med radiatorer i 1.etg. ellers elektrisk. Fyrkjele i kjeller er strøm og oljefyrt. Ståldør til brannsikkert rom i kjeller med 1200 l glassfiber oljetank.

Dersom rom ikke har vegg- eller annen fastmonterte varmekilder på visningen vil dette heller ikke følge med på overtagelsen.

Fra 01.01.2020 vil oppvarming med fossil olje eller parafin bli forbudt. Dette innebærer at oljetanker må tømmes, evn. graves opp og destrueres/rengjøres og bygges om til bruk av biobrensel senest innen samme dato. I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken rengjøres og fylles igjen i stedet for oppgraving. Kjøper overtar ansvaret og risikoen, herunder må bære kostnadene, for dette. For informasjon om støtteordninger, se www.enova.no.

Energimerke

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Iflg svarbrev fra Gjøvik kommune: det ble etter sist stedlige feiertilsyn 21.08.2017 registrert følgende anmerkninger/kommentarer:
Røykløp: Tapet fjernes fra skortseinsvanger hvis vedfyring tas i bruk.

Beliggenhet

Eiendommen har solrik beliggenhet i Hunndalen sentrum med kort avstand til skoler, forretninger, barnehage m.m. Fin utsikt!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Parkering

På gårdsplassen og i garasjen.

Vei, vann og avløp

Privat adkomst fra kommunal veg.
Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Merknad til offentlige vann- og avløpsanlegg:
På eiendommer tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg og som er bebygd før ca 1975 kan det være septiktank. Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvaret for drift og vedlikehold, inkludert tømming påhviler hjemmelshaver.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i reguleringsplan (RP) Åslundmarka m.m., formål: Be-13 Bolig, enebolig, med bestemmelser, vedatt 26.05.1988.
Arealplaner under arbeid:
Ikke godkjente planforslag under forberedelse/behandling: Ja.
Merknad: Det er igangsatt arbeide med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
--------------------------------------------------------
75 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 475 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 17 232,- for inneværende år. I beløpet inngår gebyr for eiendomsskatt pt. kr 5 090,-.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 682 424,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 456 725,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:
Ingen pengeheftelser.
Registrering av grunn tgl. 25.01.1990 dbnr. 819

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger. Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet.
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,7 % av salgssummen
Tilretteleggingsgebyr: kr 13 900,-
Grunnpakke: kr 13 600,- tillegg for evn. avisannonsering
Visningshonorar: kr 3 000,- pr. visning
Oppgjørshonorar: kr 6 000,-
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 06.09.2019

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 06.09.2019 18:21. Saksnr. 18-19-0087

empty