Oppland
Øverbygdsvegen 621

Prisantydning
Kr 2 100 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 1953
Soverom 3
P-rom / BRA 118 / 160m²
Tomteareal 1 975m² (Eiet tomt)
Energimerke G

Visning

14.10 17:00 - 17:30

Velkommen til Øverbygdsvegen 621

Hyggelig familiebolig med bl.a. 3 soverom, nytt bad/wc og nyere kjøkken. Praktisk med stort vaskerom med dusj i kjeller. Uthus med carport og hundehus. Stor tomt - fin utsikt - landlig beliggenhet!

1. etg.: stor terrasse ved inngangsparti, vindfang, entre, kjøkken som delvis åpen løsning mot spisestue/stue, nytt bad/wc.
2. etg.: gang, 3 soverom og kott.
Kjeller: trapperom, kjellerrom og dusj/vaskerom. Fra ett kjellerrom er det utgang til hagen.

Eiendommen ligger i landlige omgivelser i med spredt bolig og landbruksbebyggelse i Biri Øverbygd, ca 6 km til sentrum med skoler, barnehager, forretninger m.m. Sentralt mellom mjøsbyene, ca 25 km til Gjøvik, ca 30 km til Lillehammer, ca 35 km til Hamar, ca 13 km til Moelv. Kort avstand til store markaområder. Fin utsikt til nærområdet og mot Biriåsen.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 189 m2
Totalt bruksareal: 160 m2
Totalt primærrom: 118 m2

Primærrom: 1. etg.: vindfang, entre, kjøkken, 2 stuer, bad/wc. 2. etg.: gang, 3 soverom. Kjeller: dusj/vaskerom.
Sekundærrom: Kjeller: gang og kjellerrom.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 24.09.19 utført av Kjell Åge Pinslund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1975 kvm. Eiet tomt Opparbeidet med plen og beplantning, gruset innkjørsel/gårdsplass samt noe naturtomt.

Nabo har vegrett på gårdsvegen som går over over denne eiendommen.

Det oppgitte tomtearealet er ett cirkaareal ihht kommunens digitale kart, eventuelle senere arealavvik kan ikke påberopes.

Byggemåte

Enebolig i 1 1/2 etg. og kjeller, oppført i trekonstruksjoner på støpt grunnmur, inngangsparti/stuedel påbygd ca 1978 i trekonstruksjoner på støpte søyler som er åpent under. Taket er tekket med takplater, lagt nytt ca 1978. Vinduer har isolerglass skiftet 1976-2017. Åpen terrasse oppført i trykkimpregnert gulv og rekkverk.

Andre bygg
Uthus/carport oppført ca 1953, påbygd/ombygd ca 1978 i trekonstruksjoner på støpt plate og støpt grunnmur. Taket er tekket med bølgeblikkplater. Inneholder: uthus med 2 bodrom, carport og tilbygd hundehus som er kledd og lagt inn strøm. Luftegård.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca 1953.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunen ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Hyggelig familiebolig med bl.a. 3 soverom, nytt bad/wc og nyere kjøkken. Praktisk med stort vaskerom med dusj i kjeller. Uthus med carport og hundehus. Stor tomt - fin utsikt - landlig beliggenhet!

Inneholder:
1. etg.: stor terrasse ved inngangsparti, vindfang, entre, kjøkken som delvis åpen løsning mot spisestue, stue og nytt bad/wc.
2. etg.: gang, 3 soverom og kott.
Kjeller: trapperom, kjellerrom og dusj/vaskerom. Fra ett kjellerrom er det utgang til hagen.

Loft.

Kjøkken: Ikeainnredning med integrerte hvitevarer. Plater mellom benk og overskap. Ventilator.

Bad/wc 1.etg.: strippet og nybygd bad i 2017, fliser på gulv og i dusjnisje, delikat baderomsinnredning med godt med skapplass, glassvegg til dusjen, vegghengt wc.

Dusj/vaskerom i kjeller: innredet 2011 med servant og dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin - stort rom godt med tørkeplass.

Diverse:
Mye nytt el.opplegg senere år, sikringskap med automatsikringer nytt 2013.
Bredbånd.
Nyere skyvedørsgarderobe i entre.

Innvendige overflater:
Gulv: laminat, pergo, vinyl og fliser.
Vegger: malt panel, malte plater, baderomsplater og fliser.
Himlinger: mjøspanelplater, malt og umalt panel

Vedlikehold / Tilstand
Boligen framstår som vanlig jevnt vedlikeholdt og i bra stand, nåværende eier har foretatt påkostninger bl.a. med nytt bad 2017, innvendige overflater malt/modernisert 2013-2019. Forrige eier satte inn nytt kjøkken, moderniserte overflater av nåværende eier.

Noen punkter i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 1, de fleste punktene har fått tilstandsgrad 2, ingen punkter har fått tilstandsgrad 3. Interessenter oppfordres tll å sette seg grundig inn i disse før bud inngis.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stuen, gulvvarme på bad 1.etg.og på vaskerom i kjeller ellers elektrisk.

Dersom rom ikke har vegg- eller annen fastmonterte varmekilder på visningen vil dette heller ikke følge med på overtagelsen.

Energimerke

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Det ble etter sist stedlige feiertilsyn 21.09.2015 registrert følgende anmerkninger:
Se vedlagte feierrapport.
Eier har etter siste tilsyn montert takstige, bad 1.etg. er renovert med ikke brennbart matriell på den siden av pipa som går mot badet, øvrige merknader er ikke gjort noe med.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser i med spredt bolig og landbruksbebyggelse i Biri Øverbygd, ca 6 km til sentrum med skoler, barnehager, forretninger m.m. Sentralt mellom mjøsbyene, ca 25 km til Gjøvik, ca 30 km til Lillehammer, ca 35 km til Hamar, ca 13 km til Moelv. Kort avstand til store markaområder. Fin utsikt til nærområdet og mot Biriåsen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Parkering

På gårdsplassen og i carport/uthus.

Vei, vann og avløp

Privat adkomst fra offentlig veg. Deler utgifter til brøyting og vedlikehold med nabo som har vegrett.

Privat vann fra brønn.

Privat avløp med kum og spredegrøfter.

Merknad til vann og avløpsanlegg:
Det er registrert et infiltrasjonsanlegg med slamavskiller for denne eiendommen i kommunens arkiver. Det antas at anlegget er fra ca 1980. Avløpsanlegget ble ved kartlegging utført i 2010 klassifisert som et klasse 3 anlegg (1 er best og 4 er dårligst). Det betyr at avløpsanlegget har en lavere rensegrad enn dagens rensekrav på nye anlegg. Dette er noe man kan forvente ut i fra anleggets alder. Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredsstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget. I forbindelse med kommunens vedtatte Hovedplaner for avløp og vannmiljø 2008-2020, vil alle eiendommer med eldre private avløpsanlegg (eldre enn 30 år) få pålegg om å utbedre anlegget til å tilfredsstille dagens rensekrav eller tilknytte seg kommunalt v/a-nett hvis dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er pt ikke avklart. Anlegget tømmes på rodekjøring en gang pr år, sist gang den 28.05.2019

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel (KP); Navn: 2014 - 2026. Formål: Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse. Støysone: gul sone iht T1442. Faresone: Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabel), med bestemmelser, vedtatt: 27.03.2014.

Ikke godkjente planforslag under forberedelse / behandling: Ja
Merknad : Det er igangsatt arbeide med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kontakt megler eller kommunen for mer informasjon.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
67 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 167 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7 981,- for inneværende år. I beløpet inngår gebyr for Eiendomsskatt p.t. kr 2319,-.
Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. tv, internett og forsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 688 449,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 2 478 417,-

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

Bestemmelse om veg, tgl. 27.08.1952, vegvesenets betingelser vedtatt.
Bestemmelse om adkomstrett, tgl. 10.03.1981, rettighetshaver: gnr. 145 bnr. 16 (nabo har vegrett)
Jordskifte, tgl. 24.03.2000, gjelder denne registerenheten med flere.

I tillegg har kommunen legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter.

Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte.

Kopi av tinglyste dokumenter fåes ved henvendelse til megler.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Protector vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger.

Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Norges Eiendomsmeglerforbunds standardliste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet fremgår av salgsoppgaven.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 2,5 % av salgssummen
Tilrettelegging: kr 13 900,-
Oppgjør: kr 6 000,-
Visning: kr 3 000,- pr. visning
Markedsføring/grunnpakke: kr 13 600,- tillegg for evn. avisannonsering.
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 04.10.2019

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 09.10.2019 07:11. Saksnr. 18-19-0091