" type="text/javascript"> te
Velkommen til Åslendevegen tomt 403!
Velkommen til Åslendevegen tomt 403!
Illustrasjonen viser tomt 403
Illustrasjonen viser tomt 403
Illustrasjonen viser tomt 403
Illustrasjonen viser tomt 403
illustrasjonen viser tomt 405 og tomt 403 øverst til venstre
illustrasjonen viser tomt 405 og tomt 403 øverst til venstre
Oversikt over området som viser tomtene 403, 405 og 399
Oversikt over området som viser tomtene 403, 405 og 399
Flott oversikt over tomtene og opparbeidelse av området
Flott oversikt over tomtene og opparbeidelse av området
Illustrasjonen viser veien opp mot tomtene og forhåndsvis tomt 405
Illustrasjonen viser veien opp mot tomtene og forhåndsvis tomt 405
Illustrasjon av tomt 401 som ikke er til salgs pt.
Illustrasjon av tomt 401 som ikke er til salgs pt.
Illustrasjonen viser tomt 405
Illustrasjonen viser tomt 405
Illustrasjonen viser tomt 399
Illustrasjonen viser tomt 399
Flott utsikt fra området og nærliggende landskap
Flott utsikt fra området og nærliggende landskap

Innlandet
Åslendevegen Tomt 403

Prisantydning
Kr 1 650 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 1 500m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Åslendevegen Tomt 403

Flott og høytliggende sørvendt tomt i Gjøvik-Nord med formidabel utsikt! Tomt uten katalogplikt. Dersom nøkkelferdig hus er ønskelig kan selger bistå med formidling av dette.

Det er omtrent 180 graders solgang. Flotte, naturskjønne omgivelser, gode tur- og friluftsmuligheter. Ca. 10 kilometer til Gjøvik sentrum. Nærhet til Lundstein skole med 1-7 klasse og Bjørnsveen Ungdomsskole. Bussholdeplass rett ved eiendommen.

Skap ditt drømmehjem i flotte omgivelser i nordre del av Gjøvik.

Tomt

1500 kvm. Eiet tomt

Det er ferdig etablert med innstikk til alle tomtene for vann- og avløp samt el og trekkrør for fiber.
Vann- og avløp er lagt inn på kommunalt nett, der ledningene fra de kommunale kummene og til tomtene er privat.

Tilknytningsavgift på kr. 20.000,- for vann og kr. 20.000,- for avløp. (inkl mva).

Kommunen forutsetter at det etableres trykkøkningsanlegg (innvendig trykktank) på de øverste tomtene.

Ferdig etablert vegtrase med anleggsfunksjon/standard. Vegen vil bli gruset/subbus etter at vesentlig massetransport er ferdig utført i forbindelse med tomtene. Det vil bli etablert autovern for det øverste partiet av veien og støttemur på det nederste partiet ved innkjøringa fra FV. Vegskråning vil bli sådd.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendom med 3 tomter for salg med fin beliggenhet i området Gjøvik-Nord et lite stykke fra bykjernen i Gjøvik, et landlig område med spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer omgitt av naturskjønne omgivelser og nydelig utsikt.

Tomtene har nærhet til Lundstein skole med 1-7 klasse, lekeplass, Bjørnsveen Ungdomsskole, turområder og skiløyper vinterstid. Et flott område for gode oppvekstvilkår. Du når alt i sentrum av Gjøvik innenfor 10-12 minutters kjøring med bil.
Bussholdeplass like ved eiendommen.

Adkomst

Avkjøring fra Åslendevegen og rett inn på tomteområdet som har privat vei.

Eiendommen er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei til privat vei.

Vann- og avløp er lagt inn på komunalt nett, med private ledninger fra kommunale kummer til tomtene.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan 2014-2016 datert 27.03.2014 avsatt til LNFR Nåværende, for spredt boligbebyggelse. Støysone: gul sone iht T-1442.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. 

Prisantydning inkludert omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-))
--------------------------------------------------------
56 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 706 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter vil tilkomme når eiendommen blir bebygget.

Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. strøm, tv, internett og forsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Det må også påberegnes kostnader i forbindelse med opparbeidelse av egen tomt. Tilrettelegging av vei, vann og avløp innenfor tomtegrensen.

Formuesverdi

Eiendommen mangler fomuesverdi, dokumentet kunne ikke bestilles.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

- 1951/1524-1/19 - 24.05.1951 - Bestemmelse om vannrett.
- 2018/1285137-1/200 - 18.09.2018 - Erklæring/avtale.
- 2018/1285208-1/200 - 18.09.2018 - Erklæring/avtale.

Det er gitt rettighet til å anlegge rørledninger på gnr/bnr: 11/8 og 11/4 for tilknutning til offentlige rørledninger ved to kummer. Det kan også anlegges andre ledninger/kabler i samme trase. Rettigheten gjelder til bruk for gnr/bnr 11/25 og alle eiendommer som knyttes via gnr/bnr 11/25. Rettigheten gjelder også for å utbedre, oppgradere, vedlikeholde og ellers det som blir aktuelt for nevnte rørledninger og andre ledninger/kabler. Rettigheten disponeres fritt. 

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Fastpris kr 30.000,- pr tomt
Grunnpakke: Kr 10.900,-
Tilretteleggingsgebyr: Kr 10.900,-
Visningshonorar: Kr 3.000,- pr. visning
Oppgjørshonorar: Kr 6.000,- pr tomt
Garantiforsikringspremie: Kr 2.950,- pr tomt

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 09.07.2020.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 21.06.2021 09:21. Saksnr. 18-19-0093