" type="text/javascript"> te
Velkommen til Sentrumsvegen 6A!
Velkommen til Sentrumsvegen 6A!
Fasade ferdigstilt
Fasade ferdigstilt
Inngangsparti
Inngangsparti
Fellesgang
Fellesgang
Fellesgang
Fellesgang
Fellesgang med heis og inngang til leilighet
Fellesgang med heis og inngang til leilighet
Fellesgang/trappegang
Fellesgang/trappegang
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Visningsleilighet E
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet A - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet A - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet A - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet A - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet B - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet B - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet B - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet B - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet C - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet C - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet C - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet C - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet D - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet D - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet D - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet D - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet E - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet E - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet E - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet E - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet F - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet F - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet F - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 1 leilighet F - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet G - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet G - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet G - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet G - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet I - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet I - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet I - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hov City - Plan 2 leilighet I - 3D Floor Plan

Oppland
Sentrumsvegen 6A

Prisantydning
Kr 2 090 000 -
Kr 2 990 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Leilighet
Byggeår 1953
Soverom 1
P-rom 67 m2 - 143 m2
Tomteareal 2 096m² (Fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Sentrumsvegen 6A

Forventet fremdrift

6 leiligheter i 1.etasje er ferdigstilt. De 3 resterende leilighetene i 2.etasje forventes å være ferdigstilt vår 2020.

Beliggenhet

Flott og sentral beliggenhet midt i sentrum av Hov i Søndre Land kommune. Innenfor en avstand på 200 meter finner du matbutikk, frisør, kino, helsehus, kafé, vinmonopol og meget gode bussforbindelser til Oslo og Gardermoen.


Barne- og ungdomsskole ligger ca. 2,2 kilometer fra eiendommen og nærmeste barnehage ligger innenfor en avstand på 1 kilometer.

Fra eiendommen er det kort vei til skog og mark. Nærhet til lysløype og et godt skiløypenett i området. Nærliggende skogsområder egner seg også godt til jakt. Randsfjorden og Trevatna gir deg gode fiskemuligheter. Fallselva som renner fra Trevatna og ut i Randsfjorden har et godt fiske og flere fine badeplasser i kulper og rolige stryk.

Et par kilometer nordover fra eiendommen ligger Søndre Land idrettsplass med fotballbaner og friidrettsbane.

I sommerhalvåret har Randsfjorden flere fine offentlige badeplasser med kort avstand fra Hov sentrum. Den nærmeste fra eiendommen vil være Kråkvika. Her er det en liten sandstrand og sandbunn og et fint grønt friareale rundt. Det er også volleyballbane i tilknytning til badeplassen.

Adkomst

Adkomst fra Stasjonsvegen og inn på Sentrumsvegen.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger samt at boligen er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Areal og innhold

Primærrom: Fra 67m2 til143m2.
Bruksareal: Fra 79m2 til 150m2.
Bruttoareal: Fra 83,5m2 til 154m2.

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 03.06.2019. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Leveransebeskrivelse
Se vedlegg i salgsoppgaven.

Tomt

Fellestomt tomt på ca. 2096 kvm som eies av sameiet.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter

Parkering

Beboerparkering i kjeller. Det skal følge en parkeringsplass til hver enhet.

Boder/oppbevaring

Det er bod i kjeller til hver enhet.

Oppvarming/ventilasjon

Balansert ventilasjon, Uni 2 aggregat med el-kolbe.

Gulvvarme med termostat og gulvføler i alle rom unntatt soverom. Panelovner i fellesarealer.

Energimerke

Byggene føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet totalt og pr. bolig blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur(arealer) - nåværende, 11.04.2016.
Sentrumsformål - nåværende, 11.04.2016.
Adkosmtvei - nåværende, 11.04.2016.

Gjeldende regulering for eiendommen:
PLANID: 536 0536051 - Hov sentrum (23.04.2014) - Rød sone iht. T1442, Gul sone iht T-1442, bolig/forretning/kontor, lekeplass og gatetun.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

1948/502-2/20 Bestemmelse om gjerde
19.03.1948

1949/553-1/20 Erklæring/avtale
04.03.1949 Vegvesenets betingelser vedtatt

1955/915-1/20 Bestemmelse om veg
31.03.1955 Vegvesenets betingelser vedtatt

1956/2235-1/20 Erklæring/avtale
14.08.1956 Vegvesenets betingelser vedtatt

1967/5916-1/20 Bestemmelse om veg
24.11.1967 Vegvesenets betingelser vedtatt
Med flere bestemmelser

1971/6577-1/20 Bestemmelse om bebyggelse
08.11.1971 Gjelder tilbygg til forretningslokale

1983/4492-1/20 Bestemmelse om bebyggelse
24.05.1983 Gjelder denne registerenheten med flere

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G. Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler og heftelser som
fremgår av grunnboken og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Vedtekter

Vedtekter for sameiet vil opprettes når sameiet er opprettet.

Vi gjør kjøper oppmerksom på at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. eierseksjonsloven § 23. Fra 01.01.2020 vil forbudet også omfatte indirekte erverv (f.eks. gjennom selskap eller aksjer).

Dyrehold

Det skal ikke være tilhinder for dyrehold så lenge dette ikke er til sjenanse for andre beboere. Det kan være/bli rettningslinjer for dyrehold iht vedtekter som opprettes for sameiet.

Adgang til utleie

Fra 01.01.2020 vil korttidsutleie av hele boligen i mer enn totalt 90 døgn årlig ikke være tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. For øvrig kan boligen fritt leies ut da sameiets vedtekter ikke begrenser eiers adgang til utleie.
[Sjekk vedtektene - grensen på 90 døgn kan i vedtektene settes til mellom 60 og 120 døgn!]

Utleie forutsetter at boligen har forsvarlige radonverdier.

Forsikring

Eiendommen/prosjektet antas å være fullverdiforsikret.

Hver seksjonseier er selv ansvarlig for innboforsikring. Utvendig bygningsforsikring iht sameie.

Priser

Fra 2 090 000,- til 2 990 000,-

Sentrumsvegen 6 Leilighet A Snr.1 kr SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet B Snr.2 kr SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet C Snr.3 SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet D Snr.4 kr SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet E Snr.5 SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet F Snr.6 SOLGT
Sentrumsvegen 6 Leilighet G Snr.7 kr 2 490 000
Sentrumsvegen 6 Leilighet H Snr.8 kr 2 390 000
Sentrumsvegen 6 Leilighet I Snr.9 SOLGT

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 %- av salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Dette gir en dokumentavgift på fra ca. kr. 52.250,- til ca. kr. 74.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av salgssummen. Det gjøres oppmerksom på at det er salgssummens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte salgs verdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 11.843 ,- pr. enhet pr. år for vann- og avløpsgebyr, renovasjon og branntilsyn.

Vannmåler blir igangsatt når seksjonene tas i bruk og faktureres etter forbruk.
Forbruksgebyr vann kr. 33,38 pr. kbm.
Forbruksgebyr avløp kr. 30,33 pr. kbm.

Det er lagt inn standardstørrelse på avfallsdunker som utgjør kr. 2791,- pr år i renovasjonsavgift pr. enhet/husstand.

For fellesløsning tilkommer det en rabatt pr. leilighet på kr. 412,- Dette vurderes særskilt.

Årsavgift på branntilsyn/feiing på kr. 440,- inkl. mva. tilkommer hver leilighet/seksjon uavhengig av om det er pipe/ilsdted i leiligheten. Det skal uansett føres branntilsyn i leilighetene.

Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til fra kr. 1.200,- til kr. 1.400,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, forsikring bygg og fellesarealer og andre driftskostnader. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Eiendomsskatt

Fritatt for eiendomsskatt inntil videre.

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Forbehold

Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

I forbindelse med ombygging er det lagt inn nye bruksenheter i matrikkelen. Fra før var bygget registrert med en
boligenhet og en næringsdel. Disse er oppdatert i ombyggingen med arealer og antall rom, og på
bygningsinformasjonen virker arealene på disse bruksenhetene noe rare frem til ferdigattest blir gitt. Det er
totalt 9 boligenheter, de har seksjonsnummer 1-9. Alle boenhetene har adresse Sentrumsvegen 6A.
Seksjoneringen er sendt til tinglysing, men er ikke tinglyst enda.

Overtakelse

Forventet ferdigstillelse av eiendommen er 4. kvartal 2019. Skisserte tidspunkter er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr. 10.000,- (inkl. mva.).

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å foreta kundekontroll av både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Fastpris kr 15.000,- pr. seksjon
Tilretteleggingsgebyr: Kr 20.000,-
Visningshonorar: Kr 1.875,- pr. visning
Oppgjørshonorar: Kr 5.000,- pr. seksjon

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Selge bolig

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt med megler Geir Heimdahl.
Tlf: 461 91 000
E-post: geir.heimdahl@remax.no

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Boliger

Bolig Addresse Soverom P-rom / BRA Pris
1 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet A 1 67 / 79m² Kr 2 090 000
2 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet B 2 85 / 85m² Kr 2 490 000
3 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet C 1 87 / 87m² Kr 2 190 000
4 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet D 2 143 / 150m² Kr 2 990 000
5 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet E 1 84 / 87m² Kr 2 190 000
6 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet F 2 82 / 82m² Kr 2 590 000
7 Sentrumsvegen 6 Leilighet H 1 93 / 93m² Kr 2 390 000
8 Sentrumsvegen 6 Leilighet G 2 85 / 85m² Kr 2 490 000
9 (Solgt) Sentrumsvegen 6 Leilighet I 2 94 / 94m² Kr 2 590 000

Sist oppdatert: 19.01.2021 10:21. Saksnr. 18-19-9001