" type="text/javascript"> te

Innlandet
Sigstadplassen 4

Prisantydning
Kr 1 250 000

Eierform Borettslag
Boligtype Leilighet
Byggeår 1992
Soverom 1
P-rom / BRA 51 / 53m²
Tomteareal 1 077m² (Fellestomt)
Energimerke E

Velkommen til Sigstadplassen 4

Praktisk rekkehusleilighet i borettslag med alt du trenger på ei flate.

Leiligheten inneholder:
Entre, kjøkken og stue i åpen vinkelløsning med utgang til terrasse, soverom og bad/ wc/ vaskerom og bodrom.

Utvendig bod/sportsbod i fellesanlegg.

Parkering på gruset biloppstillingsplass.

Solrik beliggenhet med kort gangavstand til forretninger, skoler, barnehager, idrettsanlegg, bussholdeplass, Mjøsa, travbana m.m.

Sentralt mellom mjøsbyene, ca 20 km til Gjøvik, ca 25 km til Lillehammer, ca 30 km til Hamar og ca 8 km til Moelv.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 62 m2
Totalt bruksareal: 53 m2
Totalt primærrom: 51 m2

Primærrom: Entre, bad/wc/vaskerom, soverom, kjøkken og stue.
Sekundærrom: Bodrom.

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 17.02.20 utført av Kjell Åge Pinslund. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Tomt

1077 kvm. Fellestomt
Felles eiet tomteareal hvor eier benytter naturlig andel av felles tomt rundt leiligheten. Tomten ligger flatt i terrenget og er opparbeidet med plen og noen busker.
Gruset parkeringsplass med motorvarmerkontakt.

Byggemåte

Rekkehusleilighet med 3 leiligheter i rekke, denne ligger i midten.
Det er også en rekke med 5 leiligheter som tilhører borettslaget, denne ligger lenger bak på tomten.

Bygget er oppført i trekonstruksjoner fundamentert på gulv støpt isolert plate. Vinduer med isolerglass. Taket er tekket med Benders takstein.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 31.10.1991.
Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Standard

Velholdt, lys og trivelig rekkehusleilighet med alt på ei flate m bl. a. lyse og trivelige overflater.

Fra stue/ kjøkkenet er det utgang til solrik terrasse.

Leiligheten inneholder:
Entre, kjøkken og stue som åpen løsning, 1 soverom, bad/ wc/ vaskerom og bodrom.
Det er i tillegg en utvendig bod/sportsbod.

1 biloppstillingsplass.

Kjøkken:
Malt kjøkkeninnredning fra Norema.
Plass for frittstående komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Varme i gulv.

Bad/ wc/ vaskerom:
Malt strietapet på vegger og våtromsbelegg i dusjhjørne. Belegg på gulv.
Nedfelt håndvask i underskap, ny wc, veggdusj og opplegg for vaskemaskin. Varme i gulv.

Innvendige overflater:
Gulv: Belegg.
Vegger: Malt strietapet og våtromsbelegg.
Himlinger: Malte overflater.

Vedlikehold / Tilstand
Leiligheten fremstår som vanlig godt vedlikeholdt, vesentlig standarder fra byggeår.
Ett punkt i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 1, de andere punktene har fått tilstandsgrad 2 og ingen punkter har tilstandsgrad 3.
Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse før bud inngis.

Se vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon om tekniske detaljer.

Adgang til utleie

Andelseier kan kun overlate bruken av boligen til andre i opptil 30 døgn årlig. Utleie utover dette krever samtykke fra styret i borettslaget.
Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.
Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier.

Oppvarming

Gulvvarme i alle rom bortsett fra bodrom, ellers oppvarming med panelovner.

Energimerke

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E
Komplett energiattest inkludert oppvarmingskarakter kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med boligen.

Siste tilsyn på fyringsanlegg ble utført 11.01.2011. Ingen pålegg/mangler registrert. Det er pipe men ikke montert ildsted i leiligheten.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Leiligheten har solrik, sentral beliggenhet i etablert område med boligbebyggelse og noe næringsvirksomhet i området.
Gangavstand til forretninger, skoler, barnehager, idrettsanlegg med ny flerbrukshall, kunstgressbane og lysløype. Gangavstand også til travbane og til Mjøsa med båthavn og med fine friluftsmuligheter. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

Sentralt mellom mjøsbyene, ca 20 km til Gjøvik, ca 25 km til Lillehammer, ca 30 km til Hamar og ca 8 km til Moelv med togavganger til bl.a. Gardermoen og Oslo.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere skilt ved fellesvisninger og satt opp "TIL SALGS" plakat på boligen.

Parkering

Gruset parkeringsplass med motorvarmerkontakt.

Vei, vann og avløp

Felles privat adkomstveg til kommunal veg.
Borettslaget har ansvar for veger inne på borettslagets område.

Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i Kommuneplanens arealdel (KP), Langtidsplan 2013, formål: Boligformål med bestemmelser vedtatt dato 27.03.2014.
Eiendommen ligger i reguleringsplan (RP) Sigstadplassen - endring, formål: Boligformål, med bestemmelser vedtatt dato 20.11.1991.

Gjøvik kommune opplyser at det er planforslag under forberedelse/ behandling.
Merknad :
Kommuneplanens arealdel har vært ute til offentlig ettersyn, og er forventet godkjent i 2020.

Utsnitt av planene med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler eller kommunen.

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Sigstadplassen borettslag. Borettslaget består av 8 leiligheter.
Forretningsfører er Gjøvik og Omegn Boligbyggelag

Følgende påkostninger er foretatt de senere år:
Det er montert nye varmtvannberedere og satt inn vannstoppventil i alle 8 enhetene i 2017.
Bygningsmassen er malt utvendig i 2018.

Følgende påkostninger er planlagt:
Det planlegges ei ny verandadør samt montering av pipehatter på samtilige 8 enheter.

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten.

Forretningsfører/GOBB opplyser at de ikke er kjent med ordensregler for dette borettslaget.
Iflg. vedtektenes pkt. 4-1 (5):
Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Dette må evt. søkes om.

Iht. borettslagsloven kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Borettslaget har ikke IN-ordning.

Borettslaget har sikingsordning.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Forkjøpsrett
Det er forkjøpsrett for øvrige andelseiere i borettslaget samt medlemmer av GOBB og tilknyttede boligbyggelag. Forkjøpsrett vil bli avklart etter selger har akseptert bud, fristen for øvrige medlemmer til å benytte seg av sin forkjøpsrett er 7 dager fra den er annonsert. Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer inn i kontrakten på samme vilkår som opprinnelig kjøper. Dersom kjøper benytter seg av forkjøpsrett må kjøper betale forkjøpsrettsgebyr til GOBB p.t. kr 7 325,-. Kontakt megler eller GOBB for mer informasjon.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning)
59 766,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 309 766,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
8 032,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 317 798,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Husleien utgjør kr. 4 256,- pr. Mnd og inkluderer Renter og avdrag andel fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring av bygget, forretningsførsel, kabel tv m.m..

Renter kr 90,-, avdrag kr 1 992,- oversikt over fordelingen av øvrige fellesutgifter foreligger ikke fra forretningsfører.

Det må i tillegg påregnes kostnader til bl.a. internett og innboforsikring. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr. 378 345,- i følge Skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen.

Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig eller utleie) vil sekundær formuesverdi være kr. 1 362 040,-

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld er kr. 59 766,- pr. 10.02.2020.

Total fellesgjeld for borettslaget er kr. 507 449,- pr. 10.02.2020 med følgende lånevilkår:

Lånenr.: 11350792, Husbanken.
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 10.02.2020: 2% pa.
Avdragsfrihet: Nei.
Saldo per. 10.02.2020: 507 450.
Andel av saldo: 59 766.
Antall terminer til innfrielse: 5.
Siste termin: 30.06.2022.
Flytende rente.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende er tinglyst og vil følge eiendommen:

Med unntak av andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser.

Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst følgende heftelser på borettslagets eiendom:

Urådighet, tinglyst 19.10.1990 med dagboknummer 9462.

Kontakt megler for evn. mer informasjon.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Eiendommen selges i forbindelse med privat dødsboskifte hvor arvingene er selger. Selger har således ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave og takst/boligsalgsrapport.

Hjemmel vil stå på avdøde frem til overskjøting til ny kjøper. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli tinglyst pantedokument med urådighetserklæring på eiendommen før overskjøting. Oppgjør vil skje mot tinglyst skjøte.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex Forsikring AB. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven og innebærer at Anticimex vil behandle en eventuell reklamasjon på vegne av selger.

Selgers egenerklæring er inntatt i salgsoppgaven og interessenter bør sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Kopi av forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Løsøre og tilbehør

Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med ved salg av bolig og fritidsbolig. Eiendomsbransjens liste over løsøre og tilbehør som følger med ved boligsalg legges til grunn dersom ikke noe annet avtales eller fremgår av salgsoppgaven.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 2,5 % av salgssummen
Tilrettelegging: 13 900,-
Oppgjør: 6000,-
Visning: kr. 3000,- pr. visning.
Markedsføring/ grunnpakke: kr. 13 600,- evn. avisannonsering kommer i tillegg.
Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 20.02.2020.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 26.03.2020 14:01. Saksnr. 18-20-0016