" type="text/javascript"> te

Innlandet
Narumsvegen 8

Prisantydning
Kr 390 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 736m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Narumsvegen 8

Tomt

736 kvm. Eiet tomt

Tomten er byggeklar og er planert og består av naturtomt.
Byggegropen der bygget naturlig blir plassert innenfor tomte-grensen er opparbeidet og kultet opp samt komprimert klar for oppsetting av grunnmur.
Det er også lagt vann og avløp helt i området der selve grunnmuren vil stå, her er det også satt ned separat kum for staking og avstengning av vann.Dette er arbeider som er en stor besparelse i en byggefase, og vil utgjøre en raskere byggetid for oppsetting av et hus.

Her kan man bare starte byggingen av drømmehjemmet

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Tomt med solrik, sentral og landlig beliggenhet i Kolbu sentrum. Eiendommen ligger i et eldre og godt etablert boligområde med boliger og landbruksbebyggelse. Til Kolbu barneskole og barnehage er det kun 15-20 minutters gange fra boligen med gang og sykkelvei. Det er gangavstand til Kolbu sentrum med butikk, post og legesenter. Til Lena sentrum med et ytterliggere større servicetilbud med spisesteder, butikker, vinmonopol m.m. er det omtrent 7 kilometer. Bussholdeplass i nærheten med avganger hver time hele dagen(Ringruta).
Kolbu er ei landlig bygd og et tettsted i Østre Toten kommune. Nærområdet består stort sett av spredt boligbebyggelse, skog- og landbrukseiendommer og fritidseiendommer. I Kolbu sentrum finner du nærbutikk med post og legesenter. Kolbu skole med 1-7 klasse og flere barnehager i området.

Kolbu har egen idrettsplass med to fotballbaner som Kolbu KK disponerer i 4. divisjonsfotball, juniorlag, yngres og småguttelag. Vinterstid er det gode skimuligheter her med skirenn og aktiviteter. Stadioen er et godt utgangspunkt for flere skiturer i et godt løypenett som tar deg til Totenåsen, Lensbygda, Eina og Bøverbru.

Likeledes er turmulighetene i skog og mark sommerstid til fots eller på sykkel gode i området.

Adkomst

Med adkomst fra Kolbuvegen tar du ned til venstre, dersom du kommer fra retning Lena. Tomten ligger da umiddelbart på høyre side. Tomtene er da synlige på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger samt at tomten er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Parkering

Parkering skjer på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Vann- og avløpsnett er kommunalt.

Tilkoblingsavgift til kommunen er betalt i følge selger.

Det må etableres veirett over tomt 4-6 til tomt 8-10.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.2019 avsatt til Boligbebyggelse - nåværende og Gul sone igt T-1442.

Tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er utgått

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. 

Prisantydning inkludert omkostninger

390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-))
--------------------------------------------------------
25 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
415 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Det vil tilkomme kommunaleavgifter og eiendomsskatt når eiendommen blir bebygget. Kotnader til påkobling av vann, kloakk og strøm kommer i tillegg til tomteprisen.

Det må påregnes kostnader til bl.a. strøm, tv, internett og forsikringer. Kostnadene vil variere avhengig av antall husstandsmedlemmer og egne preferanser.

Formuesverdi

Eiendommen mangler formuesverdi, dokumentet kan ikke bestilles

Tomtens formuesverdi er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.
 

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

 

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: Kr. 25.000,-
Tilrettelegging: Kr. 7.000,-
Oppgjør: Kr. 6.000,-
Visning: Kr. 3.000,- pr. visning
Markedsføring/ Grunnpakke: Kr. 10.000,- eventuell avisannonsering kommer i tillegg.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget. 

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 21.08.2020.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 05.07.2021 13:31. Saksnr. 18-20-0097