" type="text/javascript"> te
Enebolig med alt på ei flate midt i Kolbu sentrum
Enebolig med alt på ei flate midt i Kolbu sentrum
Tomten
Tomten
Plantegning
Plantegning
Bildet viser kjøkken fra et tidligere prosjekt
Bildet viser kjøkken fra et tidligere prosjekt
Bildet viser bad fra et tidligere prosjekt
Bildet viser bad fra et tidligere prosjekt
Bildet viser bad fra et tidligere prosjekt
Bildet viser bad fra et tidligere prosjekt

Innlandet
Narumsvegen 8-10

Prisantydning
Kr 3 190 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 2021
Soverom 3
P-rom / BRA 90 / 94m²
Tomteareal 736m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Narumsvegen 8-10

Forventet fremdrift

Ved solgt enhet vil byggeprosessen starte. Forutsatt at kommunen godkjenner byggesøknad.

Etter byggestart er det estimert ferdig og innflytningsklart etter ca. 6 mnd. 

Beliggenhet

Solrik, sentral og landlig beliggenhet i Kolbu sentrum. Eiendommen ligger i et eldre og godt etablert boligområde med boliger og landbruksbebyggelse. Til Kolbu barneskole og barnehage er det kun 15-20 minutters gange fra boligen med gang og sykkelvei. Det er gangavstand til Kolbu sentrum med butikk, post og legesenter. Til Lena sentrum med et ytterliggere større servicetilbud med spisesteder, butikker, vinmonopol m.m. er det omtrent 7 kilometer. Bussholdeplass i nærheten med avganger hver time hele dagen(Ringruta).

Kolbu er ei landlig bygd og et tettsted i Østre Toten kommune. Nærområdet består stort sett av spredt boligbebyggelse, skog- og landbrukseiendommer og fritidseiendommer. I Kolbu sentrum finner du nærbutikk med post og legesenter. Kolbu skole med 1-7 klasse og flere barnehager i området.Kolbu har egen idrettsplass med to fotballbaner som Kolbu KK disponerer i 4. divisjonsfotball, juniorlag, yngres og småguttelag. Vinterstid er det gode skimuligheter her med skirenn og aktiviteter. Stadioen er et godt utgangspunkt for flere skiturer i et godt løypenett som tar deg til Totenåsen, Lensbygda, Eina og Bøverbru.

Likeledes er turmulighetene i skog og mark sommerstid til fots eller på sykkel gode i området.

Adkomst

Med adkomst fra Kolbuvegen tar du ned til venstre, dersom du kommer fra retning Lena. Tomten ligger da umiddelbart på høyre side. Tomtene er da synlige på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger samt at tomten er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Areal og innhold

Totalt bruttoareal: 106 m2
Totalt bruksareal: 94 m2
Totalt primærrom: 90 m2

1. etasje:
P-rom: Entré, kjøkken, stue, bad og 3 soverom.
S-rom: Innvendig bod/teknisk rom.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Eneboligen oppføres i ferdige byggemoduler. Settes opp på støpt såle. Utvendig kledning er grunnet og malt 1 strøk med fabrikkbeis. Vinduer med isolerglass, hvitmalte karmer. Tak er tekket med svart betongtakstein. Renner, nedløp og beslag i metall.

Innvendig blir boligen levert med hvite 60x120 himlingsplater.
MDF plater med skygge. Hvitmalte i fargen bomull.
Berry Alloc høytrykkslaminat på gulv. (ikke våtrom)
Grå/sorte fliser i gulv i entré med varmekabler.
Innvendig sort stålpipe med peisovn av typen Aduro 9.5.
Kjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer.
Bad med 60x60 fliser på vegger og gulv. Mosaikkfliser i dusjsone.
Vegghengt toalett, hvit baderomsinnredning fra Sigdal (100cm), 90x90 dusjvegger i klart herdet glass, rørfordelerskap og opplegg for vaskemaskin på bad.
Varmtvannsbereder med 200 liters kapasitet.

For mer detaljert og fullstendig leveransebeskrivelse kan dette fåes av megler og utbygger.


 

Tomt

Eiet tomt tomt på ca. 736 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Boder/oppbevaring

Eneboligen leveres med en innvendig bod/teknisk rom til oppbevaring.

Oppvarming/ventilasjon

Boligen har balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit.

Stålåpipe med peisovn av typen Aduro 9.5.

Varme i gulv i entré og på bad. Ellers oppvarming med strøm.

Energimerke

Prosjektet føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet totalt og pr. bolig blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det vil imidlertid ikke være anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning iht. vedlagte foreløpige utomhusplan.

Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen.

 

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.2019 avsatt til Boligbebyggelse - nåværende og Gul sone igt T-1442.

Tidligere gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er utgått

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige forbehold

Forbehold om at byggesøknad godkjennes i Østre Toten kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G. Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler og heftelser som
fremgår av grunnboken og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen. 

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Forsikring

Eiendommen er fullverdigforsikret under byggeprosessen.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 300.0000,- . Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.7.500,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil tilkomme når eiendommen blir bebygget og tatt i bruk.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i kommunen. Skattesatsen for 2020 er fastsatt til 3,3 ?. Megler har ikke fått opplyst hva eiendomsskatten vil utgjøre, men basert på prisantydningen må det påregnes at eiendommen får eiendomsskatt. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlaget og eiendomsskatten.
 

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen.

Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligen selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

 

Overtakelse

Forventet ferdigstillelse av eiendommen er 6 måneder etter byggestart.

Skisserte tidspunkter er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr. 10.000,- (inkl. mva.).

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 25.000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 30.000,-
Tilrettelegging: Kr. 6.950,-
Oppgjør: Kr. 6.000,-
Visning: Kr. 3.000,- pr. visning
Markedsføring/ Grunnpakke: Kr. 7.500,- eventuell avisannonsering kommer i tillegg.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Selge bolig

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt med megler Geir Heimdahl.
Tlf: 461 91 000
E-post: geir.heimdahl@remax.no
 

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 21.10.2020 11:21. Saksnr. 18-20-0121