" type="text/javascript"> te
Mariendal trykkeri, flotte kombinasjonslokaler i Skistuvegen 40 på Øverby!
Mariendal trykkeri, flotte kombinasjonslokaler i Skistuvegen 40 på Øverby!
For salg er også eneboligen - kan kjøpes samlet!
For salg er også eneboligen - kan kjøpes samlet!
1. etasje
1. etasje
Messanin
Messanin
Underetasje
Underetasje

Innlandet
Skistuvegen 40

Prisantydning
Kr 4 000 000

Eierform Selveier
Boligtype Næringsbygg
Byggeår 1963
BTA 1003m²
Tomteareal 2 603m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Skistuvegen 40

Matrikkel

Gnr. 12 Bnr. 38 i Gjøvik kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Vardal i Gjøvik Kommune. Avstand til Gjøvik sentrum er 8 km. Gjøvik by har ca. 20.000 innbyggere, mens det bor ca. 30.000 innbyggere i Gjøvik Kommune. Med bil er det ca. 100 km til Gardermoen, 135 km til Oslo, 45 km til Lillehammer og 50 km til Hamar fra Gjøvik Sentrum. Tog bruker ca. 2 timer til Oslo.

Nærområdet

Området har landlig beliggenhet.

Adkomst

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.


Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1963

Byggemåte

Drenering:
Ukjent om det er etablert drenering evt. hva slags type drenering som er etablert.

Grunn og fundamenter:
Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunnmurskonstruksjon:
Grunnmur i betong.

Takoverbygg for "carport" mot nord har skjevheter, sannsynligvis setningsskader.

Ytterveggskonstruksjon:
Yttervegger i betong, mur og trekonstruksjoner.

Fasader:
Liggende utvendig trekledning, tegl og mur.

Takkonstruksjon:
Skråtak med skråhimling. Taksperrer i tre og stål. Dragere i tre og stål.

Taktekking:
Taktekking med metallplater.

Renner, nedløp og beslag:
Snøfangere. Takrenner i metall. Vindski i tre med metallbeslag.

Snøfangere er revet av. Takrenne er bøyd, sannsynligvis etter snøras.

Etasjeskillere:
1.etasje og underetasje: Etasjeskiller i betong.

Innhold

Underetasje:
Pauserom, wc, 2 tekniske rom og 2 boder.

1. etasje:
Ekspedisjon, 3 kontorer, møterom, 2 arkivrom, 3 produksjonslokaler, verksted, 2 wc, lager og bod.

2. etasje:
Kontor og bod.

Areal

Underetasje:
BRA: 56 m²
BTA: 62 m²

1. etasje:
BRA: 813 m²
BTA: 825 m²

2. etasje:
BRA: 110 m²
BTA: 116 m²

Sum bygning:
BRA: 979 m²
BTA: 1003 m²

Standard

Eiendommen ligger i Vardal i Gjøvik Kommune. Avstand til Gjøvik sentrum er 8 km. Gjøvik by har ca. 20.000 innbyggere, mens det bor ca. 30.000 innbyggere i Gjøvik Kommune. Med bil er det ca. 100 km til Gardermoen, 135 km til Oslo, 45 km til Lillehammer og 50 km til Hamar fra Gjøvik Sentrum. Tog bruker ca. 2 timer til Oslo.

Næringsbygg fra 1963, tilbygd i 1983, 1986 og 1995. Bygningen har 2 etasjer og underetasje. Eiendommen ble bygget for e-verket i 1963, Mariendal kjøpte den i 1977 eiendommen hadde da stått tom i flere år. Mariendal drev trykkeri på eiendommen frem til det ble nedlagt i 2016. Deler av eiendommen har vært utleid som lager frem til 2021. Eiendomen har vært utleid frem til 01.02.2021, men er pt. ikke utleid.

Stor garasjeport med lasterampe på nedsiden for levering av varer fra lastebiler direkte inn på lageret. Lageret har god takhøyde.

Oppvarming

I hovedsak oppvarming med elektrisitet.

Bygningen har balansert ventilasjon. Vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av ventilasjonsluftten.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Annet

Eiendommen er eiet av Mariendal som i dag bebor og eier nabohuset med adresse Skistuvegen 48. Eiendommen kan selges samlet med denne. Ta kontakt med megler for tilstandsrapport, bilder, pris m.m.

Areal og eierform

2603 kvm. Eiet tomt

Tomten er opparbeidet med parkeringsarealer, gruset og asfaltert gårdsplass, plen, trær og prydbusker.

Det er sendt inn dokument ti Kartverket for tinglysing vedr. tinglysing av bruksrett for eneboligen til benyttelse av garasjebygningen.

Parkering

Stor parkering utendørs med belysning og strømuttak. God plass for parkering på tomten, stor lasterampe og port.

Reguleringsforhold

Næringsvirksbebyggelse - nåværende.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har privat vannforsyning via brønn.
Brønn deles med naboer. Opplyses at det er hardt vann i brønn og at det brukes salttabletter. Brønn har gått tom kun 2-3 ganger siden 1977. Dette ble løst ved at bonde fylte på brønnen med tilkjørt vann. Dokumentasjon på vannprøver er ikke fremlagt.

Eiendommen har septiktank med spredegrøfter.

Gjøvik Kommune opplyser:
Det er registrert et infiltrasjonsanlegg med slamavskiller for denne eiendommen i kommunens arkiver. Det antas at anlegget er fra 1986. Det betyr at avløpsanlegget har en lavere rensegrad enn dagens rensekrav på nye anlegg. Dette er noe man kan forvente ut i fra anleggets alder. Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget. I forbindelse med kommunens vedtatte Hovedplaner for avløp og vannmiljø 2008-2020, vil alle eiendommer med eldre private avløpsanlegg (eldre enn 30 år) få pålegg om å utbedre anlegget til å tilfredstille dagens rensekrav eller tilknytte seg kommunalt v/a-nett hvis dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er pt ikke avklart.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
1978/9924-2/19 Urådighet
23.11.1978
RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Kan ikke overdras uten samtykke fra formannsskapet
Gjelder ikke ved overdragelse til familie

1978/9924-3/19 Rettigheter iflg. skjøte
23.11.1978
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Rettighetshaver: Telenor
Best. om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral
Med flere bestemmelser

1978/9924-4/19 Forkjøpsrett
23.11.1978
Rettighetshaver; GJØVIK KOMMUNE
Ved salg til andre enn nærmeste familie

"Kommunen har bekreftet å ikke benytte forkjøpsrett, og sletting av denne er også bekreftet."

1992/9712-1/19 Rettighet
23.12.1992
Rettighetshaver:MARIENDAL TRYKKERI AS
Org.nr: 964104506
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
ÅRL. LEIE KR. 240.000,- LEIETID ER 10 ÅR FRA 1/1.92
Framleie må godkjennes av utleier .Forkjøpsrett ved salg i
leietiden. og forskj. bestm.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger innflyttingstillatelse datert 27.11.1985. Dokumentet er vedlagt i komplett salgsoppgave.

Prisantydning

Kr. 4 000 000,-

Beregnet totalkostnad

4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))

101 342,- (Omkostninger totalt)

4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Leieforhold

Ingen løpende leiekontrakter.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Bilde av megler

Henning Huse
Partner/Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF

Tel. 45 51 97 50
henning.huse@remax.no

Utskriftsvennlig versjon Selge egen bolig?

Sist oppdatert: 12.08.2021 19:21. Saksnr. 18-21-0025