" type="text/javascript"> te
Stilig funkis bolig i Jørgen Moes gate 3A!
Stilig funkis bolig i Jørgen Moes gate 3A!
Fasade illustrasjon Jørgen Moes gate 3A
Fasade illustrasjon Jørgen Moes gate 3A
Fasade bakside
Fasade bakside
Fasade illustrasjon Jørgen Moes gate 3A
Fasade illustrasjon Jørgen Moes gate 3A
Fasade nord
Fasade nord
Fasade vest
Fasade vest
Fasade sør
Fasade sør
Fasade øst
Fasade øst
Bad illustrasjon
Bad illustrasjon
Vikingbad MIE baderomssinnredning
Vikingbad MIE baderomssinnredning
JKE kjøkken illustrasjon
JKE kjøkken illustrasjon
JKE kjøkken illustrasjon
JKE kjøkken illustrasjon
Sirius 3 G med glassfront og sideglass
Sirius 3 G med glassfront og sideglass
Plantegning 1.etg Skisse
Plantegning 1.etg Skisse
Plantegning 2.etg Skisse
Plantegning 2.etg Skisse
Plantegning 3.etg Skisse
Plantegning 3.etg Skisse

Innlandet
Jørgen Moes gate 3A

Prisantydning
Kr 7 750 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 2021
Soverom 4
P-rom / BRA 0 / 168m²
Tomteareal 585m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Jørgen Moes gate 3A

Forventet fremdrift

Det forventes ca. 10 måneders byggetid fra byggetillatelse blir gitt.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet i nordre bydel av Gjøvik, rett ved Fastland. Boligen har umiddelbar nærhet til en rekke fritidsaktiviteter. Nærmeste nabo er Fastland friluftsbad, Hovde alpinbakke og Gjøvik stadion med flere fotballbaner og friidrettsbane. Tennisbaner og hall i regi av Gjøvik tennisklubb rett ved samt treningsstudio. Det er også kort vei opp til Gjøvik rideklubb.

Det er kort vei til dagligvareforretninger, ca 1 kilometer til sentrums kjernen med mange handle- og servicetilbud. Bussholdeplass rett ved med hyppige avganger.

Skole- og barnehager i nærhet, samt VGS, NTNU og Fagskolen.

Flotte tur og friluftsmuligheter på Hovdetoppen, Øverby og Bergstoppen med flott ustikt over byen, Mjøsa og nærliggende kulturlandskap.

Adkomst

Det er flere adkomst muligheter til eiendommen.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger samt at boligen er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Areal og innhold

Totalt bruksareal: 168 m².

1. etasje:
BRA: 91,4 m².
Innhold: Entré, bad/vaskerom, bod, gang/trappegang, soverom og stue/kjøkken.

2. etasje:
BRA: 70,4 m².
Innhold: Trapp, loftstue, bad og 3 soverom.

3. etasje:
BRA: 6,1 m².
Takterrasse: 33 m².

Garasje med sportsbod: 26,3 m².

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Byggemåte
Boligen oppføres iht. byggteknisk forskrift (TEK 17). Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Isolert grunnmur med radonsperre, støpt betongplate. Boligen oppføres i bindingsverk. Utevndig kledning gran 19x148, låve rett, grunnet + mellomstrøk standard hvit. Mørk liggende kledning enkelte steder som vist på tegning. Flat takkonstruksjon tekket med papp. Utvendige beslag, renner og nedløp i metall. 300mm bjelkelag, isolert mellom etasjer. Vinduer fra Nordan.

Rekkverk på terrasse i 2.etg og takterrasse i glass.

For mer detaljert byggeteknisk informasjon, kan leveransebeskrivelse fås av megler.

Horisont jet black ytterdører.

Innerdører av typen Kari 9x21 hvit.

Innvendig
Innvendig leveres boligen med gips og listefritt. To valgfrie farger innvendig. Innvendige gulv med høytrykks laminat fra Berry Alloc grand majestic, valgfri farge.
Valgfri farge på fliser i gang i størrelsen 60x120cm av typen Italgraniti metaline. Varmekabller i gang.


Kjøkken
Kjøkken fra JKE. Nordic One sort eikefiner med 72cm bred platetopp med integrert ventilasjon og kullfilter. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer fra AEG.

Bad
Valgfri farge på fliser på bad i størrelsen 60x120cm av typen Italgraniti metaline. Vegghengt hvit toalett, hvitt Idun badekar 160x70cm leveres fra Gjøvik varme og sanitær.
Dusj 90x90 sort fra Gjøvik varme og sanitær. Varmekabler i gulv.

Mørk baderomsinnredning MIE 120 servantskap med skuff, mørkt armatur og med tilhørende speil og belysning.

El-anlegg
I hovedsak skjult ledningsnett. Det er 20 spottere med dimmer inkludert og ellers standard takplamper og brytere.

Oppvarming og ventilasjon
I stuen monteres det Schiedel 3G peisovn med glassfront og sideglass.
Varmekabler i gang og bad.
Det leveres med balansert ventilasjonssystem fra Flexit.

Det henvises til leveransebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av prosjektet og informasjon om standarden.

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det vil imidlertid ikke være anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Tomt

Eiet tomt tomt på ca. 585 kvm som eies av sameiet.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering

Parkering i garasje og på egen gruset gårdsplass.

Ellers parkering i offentlig gate etter gjeldende regler.

Boder/oppbevaring

Innvendig bod for oppbevaring. Utvendig sportsbod tilknyttet garasjen.

Oppvarming/ventilasjon

Boligen varmes opp med strøm og vedfyring.

Det er varmekabler i gang og på badene/vaskerom.

Ildsted monteres i stue med peisovn Schiedel 3 med glassfront og sideglass.

Energimerke

Prosjektet føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det vil imidlertid ikke være anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med plen og gruset gårdplass.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område men er i kommuneplanens arealdel (KP) 2014-2026, datert 29.10.2020, avsatt til: Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse. Bestemmelses område. Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur. Faresone: Flom.

Offentlige forbehold

Det er forbehold om byggetillatelse og at byggetid er 10 mnd fra byggetillatelse blir gitt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G. Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler og heftelser som
fremgår av grunnboken og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Forsikring

Utbygger plikter å forsikre eiendommen under byggeperioden.

Forsikret i Sparebank 1 Østlandet.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Per tiden. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 1.600.000,-.
Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 40.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen.
Gjøvik kommune sine priser for 2021:

- Feiegebyr øvrige pipeløp per boenhet kr. 650,-
- Standard abonnement per år (140 liter restavfallsbeholder og 80 liter matavfallsbeholder) kr. 2.575,-
- Årsgebyr slamavskiller med WC kr. 2.575,-
- Forbruk vann kr. 15,- pr kbm.
- Forbruk avløp kr. 18,- pr kbm.
- Vannmåler abonnementsgebyr bolig vann inkludert kr. 1.625,-
- Vannmåler abonnementsgebyr bolig avløp inkludert kr. 1.250,-
- Vannmålerleie kr. 350,-

Pris kan variere ut ifra egne preferanser og avtaler.

Eiendomsskatt

Eiendomsskattetakst : Kr 190.000,- eiendomsskatt utgjør p.t kr. 760,-

Skattesatsen for 2021 er fastsatt til 4 ‰. Megler har ikke fått opplyst hva eiendomsskatten vil utgjøre, men basert på prisantydningen må det påregnes at eiendommen får eiendomsskatt.

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlaget og eiendomsskatten.

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen.

Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Overtakelse

Forventet ferdigstillelse av eiendommen er 10 mnd etter byggestart.. Skisserte tidspunkter er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 10.000,- (inkl. mva.).

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 25.000 ,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.
Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,7 % av salgssummen
Tilrettelegging: Kr. 13.900,-
Oppgjør: Kr. 6.000,-
Visning: Kr. 3.000,- pr. visning
Grunnpakke: Kr. 10.100,- eventuell avisannonsering kommer i tillegg.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Selge bolig

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt med megler Geir Heimdahl.
Tlf: 461 91 000
E-post: geir.heimdahl@remax.no

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 26.08.2021 09:31. Saksnr. 18-21-0046