" type="text/javascript"> te
Plantegning 2D 1.etasje
Plantegning 2D 1.etasje
Plantegning 2D 2.etasje
Plantegning 2D 2.etasje
Plantegning 3D 1.etasje
Plantegning 3D 1.etasje
Plantegning 3D 2.etasje
Plantegning 3D 2.etasje

Innlandet
Øvre Tollerudveg 14A

Prisantydning
Kr 4 690 000

Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Byggeår 2022
Soverom 3
P-rom / BRA 147 / 153m²
Tomteareal 740m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Øvre Tollerudveg 14A

Furuli fra Systemhus er et fleksibelt hus med mange muligheter.
Et klassik hus som er bygd i stort antall over mange år med et tidløst design.

Husets 1. etg
Huset har en fantastisk stue på hele 40 m2 som de fleste kan se for seg å ha hjemme. Stuen er delt inn i tre soner med utgang til uteplass.

Kjøkkenet er på hele 20 m2 og har egen utgang gjennom vaskerom.

Husets 2. etg
Loftet har tre soverom og en koselig loftstue. Store soverom, hvor foreldresoverommet lett kan få direkte tilgang til badet. Loftstue hvor tv/data kan avlaste stuen nede.

Hvis ønskelig kan et annet hus fra www.systemhus.no velges

Forventet fremdrift

Ferdigstillelse av eiendommen er ca. 10 mnd etter byggestart.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på et eldre og godt etablert boligområde i Tollerud på vestsiden av Raufoss. Fra eiendommen er det kort vei til nye Raufoss skole, barnehager,
badeland, treningssenter, fotball arena og skistadioen på Raufoss.

Kun en liten spasertur ned til sentrum med butikker, kjøpesenter, spisesteder, handlefasiliteter og Hunnselva som er et flott skue gjennom Raufoss.

Det er fine tur- og friluftsmuligheter med utgangspunkt fra skistadioen. Turstier og skiløyper som tar deg til Villåsen, Skumsjøen og Vardalsåsen.

Adkomst

Adkomst fra kommunalveg (Øvre Tollerudveg), privat adkomst.

Det vil bli skiltet med Re/max Heimdahl & Partnere visningsskilt på oppsatte fellesvisninger samt at boligen/tomten er synlig med "TIL SALGS" plakat.

Areal og innhold

Totalt bruksareal: 153 m2
Totalt primærrom: 147 m2

1. etasje:
P-rom: Entré, stue, kjøkken, bad og vaskerom.
S-rom: Innvendig bod.

2.etasje/Loftetasje:
P-rom: Loftstue, 3 soverom og bad.
S-rom. Innvendig bod.

Beregningene er foretatt av utbygger/husleverandør og er oppmålt etter tegninger datert 24.04.19. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Kjøper har ingen krav mot selger dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Byggemåte og leveransebeskrivelse

Boligen oppføres iht. byggteknisk forskrift (TEK 17). Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Boligen oppføres på 450 isolert ringmur med isolert 12cm betongplate på mark.
Bygget snekkeres ferdig kappet fra fabrikk (precut). Utvendig liggende dobbeltfaset kledning. Hvitmalte vinduer TS og FK med løse sprosser. Sikkerhetsglass iht forskrift.
Jeld Wen Bizet ytterdør eller tilsvarende. Jeld Wen Purity innerdører eller tilsvarende, inkl en glassdør. En- og tofløyet balkongdør med løse sprosser.
Tak tekket med betongtakstein. Vindsperre, sløyfer og steinlekter. Fauna innvendig Utrapp med hvitmalte vanger og furutrinn med eik toning.

Boligen leveres med gulvvarme på bad, vaskerom og gang.
Valgfrie fliser på gulv i gang fra Flisekompaniet/4x48 til verdi av kr. 500,- pr. kvm,

Kjøkken leveres av JKE til en sum av 120.000kr ink - Dette tegner kjøper sammen med JKE etter eget ønske.

Valgfire fliser på bad, gulv og vegger, fra Flisekompaniet/4x48 til en verdi av kr. 500,- pr. kvm.
På hovedbad leveres grå/hvit 120 cm baderomsmøbel fra Flisekompaniet/4x48.
Bad 2 leveres med grå/hvit 90 cm baderomsmøbel fra Flisekompaniet/4x48.
Vegghengt hvitt toalett på bad.

Vaskerom med flislagt gulv, Fibo baderomsplater på vegger. Grå stålkum og 200 liters varmtvannsbereder.

Øvrige gulv vil få høytrykks laminat original fra berry alloc, grand avenue i valgfri farge.

Vegger leveres med mdf plater. Tak med takpanel. Klassisk hvit.

Inkludert i prisen følger 15 spottere, samt standard taklamper.

I stuen monteres peisovn av modellen Schiedel 3G med glassfront og sideglass

2 skyvedørsgarderobe på loft.
2 stk 100 cm skap.

Komfyrvakt, ringeanlegg, seriekoblet røykvarsler med strømtilførsel og batteribackup.

Boligen bygges med balansert ventilasjonsanlegg fra flexit og sentralstøvsuger.

Tomt

Eiet tomt tomt på ca. 740 kvm.

Uteareal leveres med jord og ny plen der kjøper ønsker, gruset innkjøring.

Parkering

Parkering på gruset gårdsplass.

Boder/oppbevaring

Det er innvendig bod i hver etasje.

Oppvarming/ventilasjon

Boligen varmes opp med strøm og vedfyring.

Peisovn i stue. Varme i gulvet på bad, vaskerom og gang.

Ellers oppvarmingskilder etter egne preferanser.

Boligen leveres med et balansert ventilasjonssystem fra Flexit.

Energimerke

Prosjektet føres opp i henhold til TEK 17. Energimerking for prosjektet totalt og pr. bolig blir beregnet i forbindelse med detaljprosjektering. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er på en skala fra A til G. Se energimerking.no for mer informasjon.

Tilvalg

Kjøper kan bestille endringer for sin bolig i byggeperioden. Det vil imidlertid ikke være anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel.
Alle endringer skal avtales skriftlig og kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.

Utomhusarealer

Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning etc.

Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen.

Reguleringsforhold

Området er regulert til Boliger iht. reguleringsplan PLANID 3443 0529067 - Tollerud nord datert 27.01.2005 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Eiendommen omfattes også av kommuneplan/kommunedelplan Boligbebyggelse - Nåværende datert 27.11.2014.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige forbehold

Det tas forbehold om godkjent byggesøknad til kommunen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som for eksempel rett til å vedlikehold av rørsystemer for vann- og kloakk. Erklæringene vil følge eiendommen ved salg.

Vei, vann og avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse av boligen og i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med bakgrunn i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger og sekundærboliger er hhv. 25 % og 90% av boligens verdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon og beregning.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom så lenge det som leies ut er godkjent for varig opphold og har forsvarlig radonnivå.

Omkostninger

Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 900.00,-.
Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 22.500,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr.172,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter tilkommer når eiendommen blir begygget og faktureres direkte fra kommunen.

Priser Vetsre Toten kommune pr. 01.01.2021.

Abonnementsgebyr vann: pr. år: kr. 2437,50,-
Abonnementsgebyr avløp: pr. pr. kr. 2418,75,-

Forbruksdel VANN - pris pr. m3: kr. 17,75,-
Forbruksdel AVLØP (kloakk) - pris pr. m3: kr. 22,50,-

Avfall standard (140 liter rest): kr. 3000,00,-
Feiing/tilsyn, pr pipe: kr. 587,50,-

Prisene vil variere ut ifra antall husstandsmedlemmer, forbruk og eventuelt egne preferanser.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i kommunen. Megler har ikke fått opplyst hva eiendomsskatten vil utgjøre, men basert på prisantydningen må det påregnes at eiendommen får eiendomsskatt.

På Vestre Toten sine hjemmesider opplyser de om følgende:
For 2021 er promillesatsen vedtatt i sak 54/2020 slik :
I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile kommunen. Generell skattesats settes til sju promille.

For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 12a) Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet (ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter esktl. § 7 bokstav c i inntil to år.

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om beregning av avgiftsgrunnlaget og eiendomsskatten

Oppgjør

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen.

Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke utbetales til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Bustadoppføringslova

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer forbrukers rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper er profesjonell eller anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse.

Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter at kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Overtakelse

Forventet ferdigstillelse av eiendommen er ca. 10 mnd etter byggestart. Skisserte tidspunkter er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Forsikring

Som kjøper gjennom oss får man gratis gjennomgang av forsikringene av Toten Forsikring AS samt en måned med dekningen Hus Pluss inkludert i boligkjøpet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven og forutsettes signert av partene innen en uke etter aksept av bud.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke er avtalt forutsettes det at skjøte/hjemmelsdokument tinglyses på kjøper i etterkant av overtakelse.

Salg av kontraktsposisjon

Kjøper kan videreselge kontraktsposisjon under forutsetning av at selger får tilfredsstillende bekreftelse på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr. 10.000,- (inkl. mva.).

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 25.000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: Fastpris kr. 35.000,-
Tilrettelegging: Kr. 13.900,-
Oppgjør: Kr. 6.000,-
Visning: Kr. 3.000,- pr. visning
Markedsføring/ Grunnpakke: Kr. 10.000,- eventuell avisannonsering kommer i tillegg.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Selge bolig

Skal du selge din nåværende bolig?
Ta kontakt med megler Geir Heimdahl.
Tlf: 461 91 000
E-post: geir.heimdahl@remax.no

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 25.10.2021 13:31. Saksnr. 18-21-0111