" type="text/javascript"> te
Sentrumsvegen 1A i Hov!
Sentrumsvegen 1A i Hov!
_DSC4184
_DSC4184
_DSC4187
_DSC4187
Plantegning 1.etg
Plantegning 1.etg
Plantegning begge etasjer
Plantegning begge etasjer
Plantegning kjeller
Plantegning kjeller

Innlandet
Sentrumsvegen 1A

Prisantydning
Kr 2 950 000

Eierform Eierseksjon
Boligtype Annet
Byggeår 1990
BTA 425m²
Tomteareal 956m² (Festet fellestomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Sentrumsvegen 1A

Matrikkel

Gnr. 60 Bnr. 26 Snr. 3 Fnr. 1 i Søndre land kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger godt lokalisert til midt i hjertet av Hov sentrum og har gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Nærområdet består av lokaler med butikker og annen næringsvirksomhet. Hov har mye gjennomfartstrafikk.

Eiendommen har god gateeksponering og profilering til omgivelsene rundt, gater og veier i området. Gode parkeringsmuligheter på egne parkeringer og kommunal parkeringsplass uten avgift rett ved eiendommen.

Adkomst

Avkjøring fra Randsfjordvegen(34) og inn på Grettegutua, første til venstre og inn på Sentrumsvegen.

Type, eierform og byggeår

Annet Eierseksjon, oppført i 1990

Sameiebrøk for denne andel er 398/806.

Byggemåte

Bygget er fundamentert på antatte morenemasser. Antatt fundamentert med støpte fundamenter. Grunnmur av betong under terreng hvor det er 2 innvendige adkomster til kjeller slik at næringsseksjonen har egen adkomst til sine lokaler og de andre seksjoner har adkomst til sine boder. Bygget er oppført i stål og betong som bærende konstruksjoner. Etasjeskillere i betong. Yttervegger oppført i bindingsverk mellom bærende konstruksjoner. Utvendig kledd med malt trepanel i 2 ½ etg. Utvendige overflater ble malt i 2021.
Innvendige vegger oppført som lettvegger og murvegger, noe betong i kjeller. Antatt takkonstruksjon i tre med sperrer. Taket er tekket med takstein. Det er montert takrenner, nedløp, beslag og snøfangere.

Taksten er inntatt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Innhold

Næringsseksjonen går over 1.etasje på bakkeplan og deler av kjeller.

1.etasje: Bruksareal på ca. 220m² med flere romslige rom, toalett, resepsjon, tidligere behandlingsrom, kontor og hvilerom.

Kjeller: Bruksareal på ca. 160m² med romslig rom, garderober, teknisk rom, sænitæranlegg med dusjer og wc.

Areal

Totalt bruttoareal: 425 m2
Totalt bruksareal: 380 m2

De oppgitte arealene er hentet fra rapport datert 25.08.21 utført av Lie Bygg & Takst AS. Arealene er beregnet etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Standard

Fine næringslokaler med god beliggenhet og gateeksponering. Lokalene er tidligere benyttet til treningssenter, men har et godt potensiale og fleksibilitet til flere bruksområder.

Fine santitær og garderobeanlegg. Sanitær og rør er også oppgradert endel i senere tid for denne sekjonen.

Innvendige overflater er løpende vedlikeholdt og fremstår med god standard.

Ventilasjonsanlegget er oppgradert i 2018.

Oppvarming

Oppvarming med strøm via panelovner og varmepumper.

Energimerking

Selger har ikke energimerket eiendommen.

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Areal og eierform

956 kvm. Festet fellestomt

Årlig festeavgift kr. 9 943,-, faktureres i oktober/november.
Festeavgiften gjelder både feste nr. 1 og nr.2, slik at halv avgift gjelder feste nr. 1. = kr. 4721,50,- (Dekeks av felleskostnader).

Festeavgift- faktura er sendt ut for i år.
Neste regulering av festeavgift er 1.1.2029, konsumprisindeks regulering hvert tiende år.
Festekontrakten utløper 1.8.2037 og kan da kreves innløst.
Det er rett til nye 40 år feste.
Det kreves samtykke fra bortfester på skjøte.
Kommunen ønsker ikke å bruke forkjøpsretten.
Kommunen tar ingen gebyrer for å overføre festekontrakten.

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet med asfalterte overflater og noe grøntanlegg.

Parkering på eiendommen hvor denne enheten disponerer 4 faste plasser.
Det er også på eiendommen frie plasser som benyttes etter behov/ønske av kunder og besøkende.

Parkering

Til seksjonen tilhører det 4 parkeringsplasser som kan disponeres.

Ved siden av bygget er det en stor kommunal parkeringsplass med ca. 20 parkeringsplasser, denne parkeringen er ikke avgiftsbelagt.

Reguleringsforhold

EIendommen ligger i område som i kommineplanen/kommunedelplanen er avsatt til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - Nåværende og Sentrumsformål - Nåværende datert: 11.04.2016.

Eiendommen omfattest av reguleringsplan Hov Sentrum PLANID: 3447 0536041 med reguleringsformål:
- Gul sone iht. T-1442
- Bolig/forrettning/kontor
- Lekeplass
- Gatetun

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann- og avløpsnett.

Vann i bygget er splittet slik at de enkelte seksjoner har egne målere.
Vannmåler for denne enhet er i kjeller.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser / rettigheter

Følgende er tinglyst på eiendommen:
1990/4407-7/20 - 11.06.1990 - Festekontrakt/Vilkår.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler eller heftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 15.11.1989.

Prisantydning

Kr. 2 950 000,-

Beregnet totalkostnad

2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

75 092,- (Omkostninger totalt)

3 025 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Årlig vannavgift: kr. 4062,-
Årlig avløpsavgift: kr. 4550,-

Forbruksgebyr vann kr.39.- pr. kbm. Forbruksgebyr avløp kr. 37,05 pr. kbm. Registrert forbruk i 2020 var 94 kbm.

Det er ingen eiendomsskatt.

Renovasjon/søppel på seksjonseier selv ta hånd om om kostnader forbundet med dette.

Leieforhold

Eiendommen er pr. i dag ikke utleid da leietaker har sagt opp og lokalene ble ledig fra 01.10.2021. Eiendommen har vært utleid til treningssenter og er p.t tilpasset til dette formålet.

Årlig markedsleie er estimert til kr. 361.250,-

Tidligere leiekontrakt er fremvist og viser en årlig leieinntekt på kr. 300.000,-

Andel fellesgjeld

Fellesgjeld pr. 18.11.2021.

Renteutgifter: kr. 323,-
Avdrag: kr. 861,-

Total fellesgjeld for sameiet/borettslaget/aksjelaget er kr. 67 116,- pr. 18.11.2021 med følgende lånevilkår:
Lånegiver.: DNB
Lånets totale saldo: kr. 67.116,- pr. 18.11.2021.
Lånetype: Annuitet
Rentebetingelser: 4,2%

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Andre opplysninger

Felleskostnader er likefordelte og er på kr. 2500,- pr mnd.

Inkluderer: Utvendig bygningfsorsikring, lån/renter fellesgjeld, festeavgift, ventilasjon, lys og varme fellesareal, avsetning vedlikehold, drift og vedlikehold av heis, etc, som felleskotnader definert i eierseksjonsloven.

Sameiet sørger for god og forsvarlig drift og med løpende nødvendig vedlikehold iht sameiets vedtekter.

Øvrige seksjonseiere har ikke forkjøpsrett.
Det kreves styregodkjennelse av ny kjøper.
Dyrehold er tillatt.

Solgt "som den er"

Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".

Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt. Megler fraskriver seg for ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig.

Meglers kjøpekontrakt for næringseiendom vil bli benyttet. Denne tilsier bl.a 1 års reklamasjonsfrist. Konferer megler for evt. ytterligere info. Bestemmelsene i § 6-4, §6-5, §7-1, §7-2 første til tredje ledd, §7-4 første og tredje ledd og §8-8 i lov om eiendomsmegling er fraveket helt eller delvis da salget ikke er i forbrukerforhold.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.
Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver seg ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 30.11.2021 09:31. Saksnr. 18-21-0130