" type="text/javascript"> te
Få minutter til Vang med litt større utbyggelse
Få minutter til Vang med litt større utbyggelse
Kaptein Eliesonsvei - 978m² tomt ved Evje
Kaptein Eliesonsvei - 978m² tomt ved Evje
Tomten har en solrik og landlig beliggenhet
Tomten har en solrik og landlig beliggenhet
Tomten ligger i et lite nabolag med få naboer
Tomten ligger i et lite nabolag med få naboer
Her vises innkjørsel til tomten
Her vises innkjørsel til tomten
Det er kort vei til Moss med alle sine byfasiliteter
Det er kort vei til Moss med alle sine byfasiliteter
Larkollen er kun none få kjøreminutter unna, med fine strender og turområder.
Larkollen er kun none få kjøreminutter unna, med fine strender og turområder.
På andre siden av veien ser du Evje Golfpark
På andre siden av veien ser du Evje Golfpark
Balke Gård er 600m unna med selskapslokaler til utleie samt kafé og åpen gård der du kan hilse på dyrene.
Balke Gård er 600m unna med selskapslokaler til utleie samt kafé og åpen gård der du kan hilse på dyrene.
Botnerbaugen badeplass med strand, flytebrygge og stupebrett er 5 min kjøretur unna.
Botnerbaugen badeplass med strand, flytebrygge og stupebrett er 5 min kjøretur unna.
Fra tomten er det under 20 min gange til Vardåsen Utsiktstårn.
Fra tomten er det under 20 min gange til Vardåsen Utsiktstårn.

Viken
Kaptein Eliesonsvei

Prisantydning
Kr 1 990 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 978m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Kaptein Eliesonsvei

Fint tomt, med vei, vann og avløp til tomtegrense.
Er avsatt til boligformål.
Det foreligger dispensasjon til å bygge bolig der fra Viken fylkeskommune.

Tomt

978 kvm. Eiet tomt

Diverse

Det er gitt dispensasjon til å oppføre en enebolig på eiendommen. Dette da det i utgangspunktet er et byggeforbud på 50 meter fra midtlinje på fylkesveier. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet før overtakelse.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Kaptein Eliesons vei har en meget solrik og landlig beliggenhet på Evje (mellom Rygge og Larkollen). Her omgis du av de vakre landbruksområdene Rygge er kjent for, med store friområder.

De fredelige omgivelsene og tomten bør fremstå attraktivt for en småbarnsfamilie. For familiens yngste medlemmer vil det være positivt med kort vei til skolen, med rett over kilometeren til Vang barneskole.

Selv med en landlig beliggenhet er veien til forretninger relativt kort. Langs Larkollveien, cirka 4 kilometer nordover, kommer du til Bredsand der du finner Rygge ungdomsskole og blant annet Spar dagligvarebutikk. Ytterligere 2 kilometer videre finner du handelsområdet Sydsiden og Varnaveien, der en rekke sports- , elektronikk- og interiørkjeder er etablert. Her er også treningssenter, bowlinghall samt Rygge Storsenter med vinmonopol.

Velkjente Evje Golfpark ligger på motsatt side av Larkollveien, og er et av norges mest anerkjente golfanlegg og inviterer til spill i flotte omgivelser. Videre sydover kommer du til sommerperlen Larkollen som for de fleste forbindes med sol, sommer og sjø. Den langstrakte kystlinjen med et titalls forskjellige badeplasser gir deg muligheten for avslappende dager i solen langs sjøkanten.

Med bil tar du deg enkelt og raskt ut på E6 ved sydlige avkjøring til Moss. Rygge togstasjon, populær blant pendlere, er cirka 4 kilometer i østlig retning.

Adkomst

E6 sydfra:
Ta av ved avkjøring 12 Halmstad mot Rygge/Larkollen.
Ta til venstre i rundkjøringen og fortsett rett frem i neste rundkjøring.
I enden av veien tar du til høyre inn på rv 118/ Ryggeveien (kjør en drøy km)
Ta til venstre inn på kurefjordveien (skiltet til Rygge kirke)
I krysset ved Rygge kirke tar du til høyre inn på kirkeveien (kjør ca 700 m)
Ta så til venstre inn på Balkeveien og følg veien i drøye 2km
Kaptein Eliesons vei vil så være på høyre side.

E6 nordfra:
Kjør av E6 ved avkjøring 13, inn på rv 118 mot Moss syd, Larkollen og Årvoll Næringspark.
Kjør rett frem i første rundkjøring, så til venstre (3 avkjøring) i neste rundkjøring, inn på rv 118 Ryggeveien.
Ta første avkjøring i rundkjøringen ved Esso bensinstasjon, inn på rv 119/ Larkollveien. Følg veien rett fram i ca 4 km.
Sving til venstre inn på Balkeveien (skiltet til Rygge kirke) og første til venstre inn på Kaptein Eliesons Vei.

Parkering

På egen eiendom. Det er plass til å oppføre garasje.

Vei, vann og avløp

Det ligger rør i enden av tomtegrensen til tilkobling av vann og avløp. Ferdig asfaltert vei til tomten.

Reguleringsforhold

Området er i henhold til Kommuneplanens arealdel 201101 avsatt med formål boligbebyggelse.

Iht til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, punkt 19.2.1, så er det følgende utnyttelse:
Utnyttelsesgrad og høyder (to alternativer):
1. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 7 meter og mønehøyde inntil 8 meter.
2. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter.

Konsulter kommunen for detaljer.


Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
--------------------------------------------------------
65 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 055 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Det er eiendomsskatt i Moss kommune.

Formuesverdi

Det foreligger ingen formuesverdi i henhold til skatteetaten.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det foreløper ingen tinglyste heftelser eller servitutter som skal følge eiendommen.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget av eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Forsikring

Det må tegnes egen forsikring for eiendommen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 3,3 % av salgssummen
Tilrettelegging: 10900
Oppgjør:6900
Markedsføring: 9900
Inneståelse 2900


Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 15.06.2021.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 22.11.2021 12:11. Saksnr. 21-21-0004