" type="text/javascript"> te
Tomten har kort vei til skoler, barnehager og rekreasjonsområder.
Tomten har kort vei til skoler, barnehager og rekreasjonsområder.
Husjordløkka 143 E: Stor tomt i et barnevennlig boligområdet.
Husjordløkka 143 E: Stor tomt i et barnevennlig boligområdet.
Flott, skrånende tomt. Solrik og sentralt.
Flott, skrånende tomt. Solrik og sentralt.
Skuret må fjernes i forbindelse med bygging.
Skuret må fjernes i forbindelse med bygging.
Kun 7 min gange til Grevlingmarka med skiløyper, sykkelstier m.m
Kun 7 min gange til Grevlingmarka med skiløyper, sykkelstier m.m
1,5 km til Son sentrum med småbåthavn, gallerier og gode servicetilbud.
1,5 km til Son sentrum med småbåthavn, gallerier og gode servicetilbud.
Kyststien byr på fine naturopplevelser med flere badestrender.
Kyststien byr på fine naturopplevelser med flere badestrender.
Kort reisetid til Oslo med tog eller bil, ca. 30-40 minutter.
Kort reisetid til Oslo med tog eller bil, ca. 30-40 minutter.
Også kort vei til Vestby og Moss med flere servicetilbud.
Også kort vei til Vestby og Moss med flere servicetilbud.

Viken
Husjordløkka 143 E

Prisantydning
Kr 2 750 000

Eierform Selveier
Boligtype Boligtomt
Tomteareal 937m² (Eiet tomt)
Energimerke Selger har ikke energimerket boligen

Velkommen til Husjordløkka 143 E

Fin, sørvendt tomt med fin beliggenhet, kun 2 minutter kjøring (1,5km) fra Sonsveien stasjon og E6.
Også 2 min, 1,5 km gange til Torvet i Son sentrum.

Tomt

937 kvm. Eiet tomt

Diverse

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper må fylle ut fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et barnevennlig boligområde på Husjordløkka i Son i Vestby kommune. Tomten ligger nær Son skole, barnehager, Grevlingen skole og kultursenter, offentlig kommunikasjon og butikker.
Det er kort vei til lekeplass, fotballbane, alpinanlegg, golfbane, tennisanlegg m.m. I tillegg er det gode rekreasjonsområder i nærmiljøet med Grevlingmarka kun 7 minutter unna. Her finner du blant annet skiløyper, slalåmbakke, akebakke, hoppbakke, hinderløyper, sykkelstier og gapahuk.

Kyststien i Son inviterer også til fine naturopplevelser med flere badestrender, vakkert kulturlandskap og store, fine friområder langs veien. Fra eiendommen er det ca. 1,5 km til Son sentrum med sjarmerende bebyggelse fra Hollendertiden, populær småbåthavn (se under), gallerier, museumsbrygge og gode servicetilbud med flere butikker, kaféer og restauranter.

Son Havn er første norske CE-godkjente og internasjonal sertifiserte gjestehavn med hele fire stjerner. Son Gjestehavn eies og drives av Vestby kommune. Her tilbys en rekke fasiliteter i en trygg og moderne havn. Båtplasser tildeles etter venteliste.

Reisetid til Oslo med tog eller bil er ca. 30 - 40 minutter.
Nærmeste bussholdeplass ligger henholdsvis ca. 50 og 150 m fra eiendommen, avhengig av hvilken vei du ønsker å reise.

Ønsker du tilbud utover det Son har å tilby, er det kun 10 minutter til Vestby med Vestby Storsenter og Oslo Fasion Outlet m.m, og ca 10 minutter til Moss med mange restauranter, butikker og kjøpesentre.

Adkomst

Fra E6, motorveien: Ta av ved Sonsveien. Ta mot Son sentrum, og følg veien ca 1,5 km. I rundkjøringen, ta til høyre inn Deørvei. Etter 100 m ta til høyre igjen, inn Husjordløkka. Følg denne 130m, ta så halv høyre og kjør 100 m til. Du er nå ved 143E.
Eiendommen vil bli skiltet med RE/MAX "til salgs" skilt.

Parkering

Iht reguleringsplan med bestemmelser gjelder følgende regler om parkering:

Til hver enebolig kreves det 2 biloppstillingsplasser. I tillegg kreves det 1 biloppstillingsplass
for sekundærleilighet.
Biloppstillingsplass skal ferdigstilles sammen med boenhetene.

Vei, vann og avløp

Vei til tomten. Vann og avløp ligger til hjørnet på tomten. Se situasjonskart VA vedlagt prospektet.

Reguleringsforhold

Området er iht KPLAN2019 (2019-2023) og reguleringsplan ID 0138 HUSJORDET/SLETTA NORD datert 14/6-2004 med tilhørende reguleringsbestemmelser regulert med formål: Frittliggende småhusbebyggelse.

Utsnitt av planen med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Eiendommen ligger i Område Bb8 iht Reguleringsplankart, og bestemmelsene til reguleringsplanene sier:
Utnyttelsesgrad BYA (bebygd areal) 20 % i områder for eneboliger (Bb2 og Bb7-Bb10 A og B)
Høyde: 6,0 meter gesimshøyde/9,0 meter mønehøyde i byggeområde Bb7-Bb10 A og B

For garasje, uthus o.l. er maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal mønehøyde 4,5 meter.

Høyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
--------------------------------------------------------
84 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 834 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendommens utgifter

Ingen kommunale gebyrer er registrert på eiendommen.

Iht §5 i Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Vestby kommune så plikter man å betale følgende avgifter for eiendom som er tilknyttet kommunalt nett direkte eller indirekte:
Gebyrene omfatter:

- Tilknytningsgebyr for vann.
- Målt eller stipulert forbruk for vann.
- Fastgebyr for vann.
- Tilknytningsgebyr for avløp.
- Fastgebyr for avløp.
- Målt eller stipulert forbruk for avløp.

For mer informasjon, se https://www.vestby.kommune.no/vann-og-avloepsgebyrer.558258.no.html

Formuesverdi

Ingen formuesverdi registrert iht Skatteetaten.

Tinglyste heftelser og rettigheter

2017/38489-1/200 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 12.01.2017
Bestemmelse om privat felles vann og avløpsledning
Bestemmelse om vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/38489-3/200 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst 12.01.2017
Rettighetshaver: Knr:3019 Gnr:136 Bnr:3
Bestemmelse om drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2017/38489-4/200 Best. om adkomstrett. Tinglyst 12.01.2017
Bestemmelse om felles adkomst
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere.

Bestemmelsene over innebærer at gnr 136, bnr 68, 69, 70 og 71 har felles avløpsledning som vist i kart.
Samme eiendommene har plikt og rett til vedlikehold av samme ledning. Videre har bnr 71 rett til å gjøre vedlikehold av felles ledning over bnr 70.
Gnr 136, bnr 68, 69, 70 og 71 har i tillegg rett til felles adkomsvei også vist i kart.

Tinglyste dokumenter er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsvilkår

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtakelse. I tillegg må eventuelle pantedokumenter tilknyttet lån som skal tinglyses være mottatt innen samme frist.

Overtakelse

Etter avtale med selger. Ved ønske om overtakelsesdato må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Eiendommen selges «som den er» og overtas av kjøper slik den fremstår på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. I tillegg oppfordrer vi interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagmann. Forhold som er eller burde ha vært oppdaget på visning vil normalt ikke være en mangel. Dette kan gjelde også der feilen ikke er beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Kjøper kan også tegne tilleggsforsikringen Boligkjøperforsikring PLUSS. Boligkjøperforsikring PLUSS gir advokathjelp innenfor en rekke privatrettslige områder som f.eks. arv, naboforhold og plan- og bygningsrett. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller se www.help.no.

Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Det gjøres oppmerksom på at RE/MAX mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Lovpålagte tiltak mot hvitvasking

Eiendomsmeglerforetak er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak ovenfor både kjøper og selger. Begge partene må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon og redegjøre for formålet med salget eller kjøpet. For ikke-fysiske personer må det i tillegg redegjøres for hvem som eventuelt er reelle rettighetshavere. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres vil vi være pålagt å avstå fra å gjennomføre handelen. Vi er også forpliktet til å melde fra til Økokrim dersom handelen fremstår som mistenkelig.

Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,8 % salgssummen.
Tilrettelegging: 5900,-
Oppgjør: 6900,-
Markedsføring: 5900,-
Grunnpakke: kr 5000,-.

Selger dekker i tillegg påløpte utlegg i forbindelse med salget.

Salgsoppgaven

Salgsoppgaven er sist oppdatert 04.06.2021.

Trenger du vurdering av egen bolig før du kan by på denne?
Kontakt oss!

Takk for din interesse!

Du hører fra oss så snart som mulig

Sist oppdatert: 17.08.2021 10:31. Saksnr. 21-21-0009