te

Prisliste RE/MAX Heimdahl & partnere - Gjøvik

  

Vederlag (inntekter til meglerforetaket) 

Tilrettelegging: Kr 13 900

Salgsprovisjon: Fra 1,5% til 3 % - minimum kr 55 000

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Visning: Kr 3 000 pr. visning.

Oppgjør: Kr 6 000

Markedsføring – fra kr 13 900,- og oppover
- alt avhengig av hvor mye annonsering som kreves og om man velger å annonsere i avis eller Ukens Bolig på Finn.no i tillegg. Din megler vil tilpasse den beste markedspakken for din bolig!

Pakken til kr 13 900 inkluderer:

- FINN-annonse
- Digital annonsering i nettavis og sosiale medier
- Annonsering i Oppland arbeiderblad
- Plakat i vindusutstilling
- Til salgs plakat
- Trykte og digitale salgsoppgaver

Rene utlegg

Tinglysning sikring: Kr 585 (480 for borettslag)

Innhenting av grunnbok Kr 172 pr. stk.

Innhenting av offentlig opplysninger Variere. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Innhenting av informasjon forretningsfører Kr 3 930 (GOBB)

Eierskiftegebyr forretningsfører: F.o.m 2,25 ‰ (min. kr 2 000) t.o.m. 5,50 ‰ (min. kr 9 000) av salgssum

Eierskiftegebyr GOBB: Kr. 5 860

Andre utgifter

Rapport fra takstmann: Fra kr 7 000

Kopi av servitutter, festekontrakter etc.: Kr 194 pr. stk.

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 2 000 til kr 4 000

Kontraktsoppdrag: Kr 25 000

Alle priser inkl. mva.

 

 

 

find