Prisliste RE/MAX Heimdahl & partnere - Gjøvik

  

 Salgsprovisjon: Fra 1,25% til 3,6% - minimum kr 40 000

 Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Garantiforsikringspremie: Kr 2 950

Tilrettelegging: Kr 10 900

Oppgjørshonorar: Kr 6 000

Markedsføring: Hos RE/MAX skreddersys markedsføringen til hver bolig. Kostnader til markedsføring vil derfor variere fra bolig til bolig.

Visningshonorar: Kr 1 950 pr. visning.

Grunnboksutskrift: Kr 172 pr. stk.

Kopi av servitutter, festekontrakter etc: Kr 194 pr. stk.

Tinglysingsgebyr pantedokument med urådighetserklæring: Kr 525 (430 for borettslag)

Innhenting av offentlig informasjon: Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes, og pris hos kommunen. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Opplysninger fra forretningsfører: Kr 3 870

Eierskiftegebyr: Kr 5 7 50

Utlysning av forkjøpsrett: Kr 7 188

Tilstandsrapport bolig: Fra kr 7 000

Eierskifteforsikring: F.o.m 2,25 ‰ (min. kr 2 000) t.o.m. 5,50 ‰ (min. kr 9 000) av salgssum

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 1 500 til kr 3 000

Gjennomføring av oppgjør og kontrakt: Fra kr 2 000 til kr 4 000

Grunnpakke (foto, finn.no, salgsoppgave): Kr Kr 10 900

Oppgjør: Kr 20 000

Alle priser inkl. mva.

 

 

 

 

find