te

Prisliste RE/MAX Zaar & partnere - Oslo

  

Vederlag (inntekter til meglerforetaket) 

Tilrettelegging: Kr 13 900

Salgsprovisjon: Fra 0,9 % til 2,5 % - minimum kr 39 000

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Visning: Kr 1 900 pr. visning.

Oppgjør: Kr 4 00

Markedsføring –  Fra kr 9 900
Din megler vil tilpasse den beste markedspakken for din bolig!

Pakken til kr 9 900 inkluderer:

- FINN-annonse
- Digital annonsepakke
- Film til å dele i sosiale medier
- Vindusutstilling
- Salgsoppgaver
- Visningsmateriell

Tilleggstjeneste: Annonse i Nordstrand Blad; pris fra kr 1 875.

Rene utlegg

Tinglysning sikring: Kr 585 (480 for borettslag)

Innhenting av grunnbok Kr 172 pr. stk.

Innhenting av offentlig opplysninger Varierer. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett: Kr 7 188 

Eierskiftegebyr forretningsfører: Kr 5 750

Andre utlegg

Rapport fra takstmann: Fra kr 5 500

Kopi av servitutter, festekontrakter etc.: Kr 194 pr. stk.

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 2 00 til kr 4 000 (gratis hvis salg)

Kontraktsoppdrag: Kr 25 000

Alle priser inkl. mva.

 

 

 

find