Prisliste RE/MAX Meglerhuset Borg

  

 Salgsprovisjon: Fra 1,25% til 3,6% - minimum kr 35 000

 Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Tilrettelegging: Kr 6 500

Oppgjørshonorar: Kr 3 650

Markedsføring: Hos RE/MAX skreddersys markedsføringen til hver bolig. Kostnader til markedsføring vil derfor variere fra bolig til bolig.

Visningshonorar: Kr 1 500 pr. visning.

Grunnboksutskrift: Kr 200 pr. stk.

Kopi av servitutter, festekontrakter etc: Kr 194 pr. stk.

Tinglysingsgebyr pantedokument med urådighetserklæring: Kr 525 (430 for borettslag)

Innhenting av offentlig informasjon: Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes, og pris hos kommunen. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Opplysninger fra forretningsfører: Varierer fra Kr 1 500 til kr 4 000

Eierskiftegebyr: Fra kr 1 000 til 6 000

Utlysning av forkjøpsrett: Varierer fra kr 5 000 til kr 7 000

Tilstandsrapport bolig: Fra kr 8 000

Eierskifteforsikring: F.o.m 2,25 ‰ (min. kr 2 000) t.o.m. 5,50 ‰ (min. kr 9 000) av salgssum

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 1 500 til kr 5 000

 

Oppgjør: Kr 20 000

Alle priser inkl. mva.

 

 

 

 

find