te

himmel 130

Prisliste RE/MAX In House Eiendomsmegling - Ski

  

Vederlag (inntekter til meglerforetaket) 

Tilrettelegging: Kr 9 900

Salgsprovisjon: Fra 1,25% til 3,6 % - minimum kr 39 000

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Visning: Kr 2 500 pr. visning.

Oppgjør: Kr 6 900

Markedsføring – alt avhengig av hvor mye annonsering som kreves og om man velger å annonsere i avis eller Ukens Bolig på Finn.no i tillegg. Din megler vil tilpasse den beste markedspakken for din bolig! 

Pakken til kr 15 900 inkluderer:

- Foto
- FINN-annonse
- Digital annonsering i sosiale medier 
- Plakat i vindusutstilling i Ski sentrum
- Trykte og digitale salgsoppgaver

Rene utlegg

Tinglysning sikring: Kr 585 (480 for borettslag)

Innhenting av grunnbok Kr 350 pr. stk.

Innhenting av offentlig opplysninger Varierer. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Innhenting av informasjon forretningsfører Varierer fra 1 500 til 4 000 kr

Gebyr forhåndsavklaring forkjøpsrett: Varierer fra 3 500 til 5 500 kr

Eierskiftegebyr forretningsfører: F.o.m 2,25 ‰ (min. kr 2 000) t.o.m. 5,50 ‰ (min. kr 9 000)
av salgssum

Andre utlegg

Rapport fra takstmann: Fra kr 4 500

Kopi av servitutter, festekontrakter etc.: Kr 194 pr. stk.

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 1 500 til kr 3 000

Kontraktsoppdrag: Kr 15 000

Alle priser inkl. mva.

 

find