himmel 130

Prisliste RE/MAX In House Eiendomsmegling - Ski

  

 Salgsprovisjon: Fra 1,25% til 3,6% - minimum kr 39 000

 Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, antatt salgstid, eiendomstype og avstand til eiendommen. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Vurdering av meglers tilbud bør derfor gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen. 

Tilrettelegging: Kr 9 900

Oppgjørshonorar: Kr 6 900

Markedsføring: Hos RE/MAX skreddersys markedsføringen til hver bolig. Kostnader til markedsføring vil derfor variere fra bolig til bolig.

Visningshonorar: Kr 2 500 pr. visning.

Fotografering: Standardpakke kr 2 500 - andre fotoprodukter på forespørsel. 

Grunnboksutskrift: Kr 350

Kopi av servitutter, festekontrakter etc: Kr 194 pr. stk.

Tinglysingsgebyr pantedokument med urådighetserklæring: Kr 525 (430 for borettslag)

Innhenting av offentlig informasjon: Varierer ut fra hvilken informasjon som må innhentes, og pris hos kommunen. Normalt mellom kr. 2 000 og 5 000.

Opplysninger fra forretningsfører: Varierer fra kr 1 500 til kr 4 000

Eierskiftegebyr: Varierer fra kr 1 500 til kr 5 000

Utlysning av forkjøpsrett: Varierer fra kr 3 500 til kr 5 500

Tilstandsrapport bolig: Fra kr 4 500

Eierskifteforsikring: F.o.m 2,25 ‰ (min. kr 2 000) t.o.m. 5,50 ‰ (min. kr 9 000) av salgssum

Verdivurdering/E-takst: Fra kr 1 500 til kr 3 000

Gjennomføring av oppgjør og kontrakt: Kr 15 000

Evt. timepris: Kr 2 500 (inkl. grunnpakke markedsføring. Direkte utlegg kommer i tillegg.)

Alle priser inkl. mva.

 

 

find